facebook

2022

Pozor
Od září 2022 jsou schůzky ve středu. Snad tak bude chodit více lidí. Opět se budou střídat schůzky v klubovně a on-line. Klubovna zůstává stejná, tedy Hybešova 65a. On-line schůzky budou probíhat přes Skype a přes Zoom.

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Září

7.
Zážitky z prázdnin, plán práce, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
14. 
Baltské esperantské dny v Klaipedě – Milan Kolka, on-line přes Skype
21.
Bavte se a učte se (jazyková cvičení a hádanky) – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
28. 
Státní svátek, schůzka se nekoná

Říjen

5.
Opylovači – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednášky v PDF)
12. 
Válečný stav v Polsku 1981–1983 mýma očima, Společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom
19.
Co čteme – Milan Kolka (diskuse o esperantské literatuře), Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
25. 
Světový esperantský kongres 2022 v Montrealu – Petr Chrdle, on-line přes Skype

Listopad

2.
Deskové hry  – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
9. 
Symboly na hrobech, památka zesnulých, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom
16.
71. kongres Mezinárodní křesťanské esperantské ligy v Maďarsku – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednášky v PDF)
23. 
Podvody na internetu – Milan Kolka, on-line přes Skype
30.
Tuberkulóza – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednášky v PDF)

Prosinec

7. 
Advent a Vánoce v našich zemích, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM
14.
Předvánoční setkání, Zamenhofův den, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Od září 2022 budou fyzické schůzky probíhat ve středu. Opět budou v Občanském klubu MČ Brno-Střed, Hybešova 65a, Brno-Střed, část schůzek bude probíhat on-line. Hybridní schůzky probíhat nebudou, protože jejich zajištění je technicky velmi náročné. Pokud to půjde, budeme se snažit přednášky (v klubovně i on-line) nahrávat.

Změna programu vyhrazena.

Program na nejbližší schůzku je zveřejňován jako událost na klubovém Facebooku. Členům a příznivcům jsou posílány pozvánky elektronickou poštou.

Náš program je zveřejňován i na Eventa Servo.