facebook

Klub je pobočný spolek Českého esperantského svazu, z. s. Nemá vlastní stanovy, řídí se stanovami spolku hlavního.