facebook

Aktuální výbor

Zvolen 16. února 2021.

Předseda:
Milan Kolka
Místopředseda:
Miroslav Malovec
Tajemník:
Oldřich Arnošt Fischer
Pokladní:
Bohumila Trzosová

Bývalé výbory klubu

2016–2021

Miroslav Malovec (předseda), Milan Kolka (místopředseda), Oldřich Arnošt Fische (tajemník), Bohumila Trzosová (pokladní)

2009–2015

Miroslav Malovec (předseda), Věra Podhradská (tajemnice), Zdeněk Závodný (pokladník), Miroslav Hruška (kulturaj programoj), František Frýbert, Jarmila Handlová, Oldřich Arnošt Fischer (revizoroj)

2000–2008:

Zdeněk Hršel (prezidanto), Miroslav Malovec (vicprezidanto), Marta Lorková (kasisto, †2005), Marie Klimentová (kasisto), Věra Podhradská (sekretario), Milena Picková, Jarmila Handlová (komitatanoj), Jarmila Veselá, Jarmila Malá (revizoroj)