Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
 

AKTUALITY Z ESPERANTSKÉHO SVĚTA

Příprava 17. sjezdu ČES v Brně 17.-20.10.2019

Esperanto nemateriálním kulturním dědictvím v Chorvatsku

Esperanto nemateriálním kulturním dědictvím v Polsku

Opera Sternenhoch v Národním divadle v Praze zpívaná v esperantu

VEDEM v esperantu - časopis terezínských dětí tajně vydávaný v letech 1942-1944 a redigovaný mladým esperantistou Petrem Ginzem

Miroslav Malovec: Velký esperantsko-český slovník

Klubové publikace

Věra Nosková: Metamorfozoj

Blanka Fišerová: Ĉerkoturneo

Jan Werner: Tvorba slov v esperantu

Frazeologie J. CinkaNové knihy v esperantu, o esperantu a interlingvistice.


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro