Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
 

AKTUALITY Z ESPERANTSKÉHO SVĚTA

Opera Sternenhoch v Národním divadle v Praze zpívaná v esperantu

VEDEM v esperantu - časopis terezínských dětí tajně vydávaný v letech 1942-1944 a redigovaný mladým esperantistou Petrem Ginzem

Nový slovník

Miroslav Malovec: Velký esperantsko-český slovník

Klubové publikace

Věra Nosková: Metamorfozoj

Blanka Fišerová: Ĉerkoturneo

Jan Werner: Tvorba slov v esperantu

Frazeologie J. CinkaNové knihy v esperantu, o esperantu a interlingvistice.

Rok 2016

Domácí akce

2016-01-06/10 POLUDNICA

2016-04-11/17 Jarní seminář ve Skokovech

2016-05-(14)Jarní setkání EK Šumperk

2016-06-04 Esperantský den v Pardubicích

2016-06-18 Setkání v Havířově

2016-06-19 Výstup na velkou Čantorii

2016-07-19/23 Předkongres ve Svitavách

2016-08-12/15 Setkání bývalých táborníků v Lančově

2016-09-(17) Poprázdninové setkání v Písku

2016-10-14/16 21/23 16. sjezd Českého esperantského svazu, z.s. v Pelhřimově

2016-10 11 - IEL Bartošovice

2016-12-04 Marcipánové vánoce

2016-12-10 Předvánoční setkáníZahraniční akce

2015-12-27/2016 01-03 14. novoroční setkání v Saarbrückenu (Německo)

2016-05-13/16 Německý esperantský sjezd v Mnichově

2016-05-21/28 68. sjezd železničářů-esperantistů ve Varně (Bulharsko)

2016-07/02-10 52. Baltdké dny v Birŝtonasu (Litva)

2016-07-09/11 10. výročí Herzbergu a.H. jako esperantského města

2016-07-16/23 89. SAT-Kongres v Herzbergu a.H.

2016-07-16/23 72. kongres esperantské mládeže ve Vroclavi

2016-07-23/30 101. světový kongres esperanta v Nitře

2016-07-30/08-06 49. konference ILEI (esperantistů-katolíků) v Nyíregyháza (Maďarsko)

2016-08-20/27 83. Italský esperantský sjezd ve FrascatiRok 2015

8. Marcipánové vánoce (Svitavy, 6.12.2015)

Předvánoční setkání (Písek, 5.12.2015)

Kulturní konference Českého esperantského svazu (6.-8.11.2015)

4. mezinárodní škola Bartošovice (1.-14. 10.2015)

S esperantem kolem světa (Svitavy, 26.27.9.2015)

Poprázdninové setkání, Netolice (5.9.2015)

Příměstský tábor v Muzeu esperanta Svitavy (17.-21.8.2015)

14. setkání bývalých táborníků v Lančově (14.-16.8.2015)

Letní esperantský tábor, 3. etapa (2.-14.8.2015)

Mezinárodní kongres esperantské mládeje (Wiesbaden, 2.-9.8.2015)

100. světový esperantský kongres v Lillie, (25.7.-1.8.2015)

Letní esperantský tábor, 2. etapa (Lančov, 19.7.-1.8.2015)

Jarní škola esperanta (Martin, 11-19.7.2015)

Setkání katolické sekce svazu (26.-28.6. 2015)

Muzejní noc (Svitavy, 19.6.2015)

Výstup na Velkou Čantoryji (14.6.2015)

Jarní setkání v Jeseníkách (Šumperk, 16.5.2015)

(Regionální setkání na Českomoravském pomezí (Moravská Třebová, 25.4.2015)

10. internetový seminář Sabla Printempo (Skokovy, 23.-26. 4.2015)

41. jazykový seminář Skokovy (20.-26.4.2015)

Výroční schůze železničářů-esperantistů (14.3.2015

153. cestovatelský večer Asociace Brontosaura (12.3.2015, Muzeum esperanta Svitavy)

Putovní výstava (Pardubice, 11-26.3.2015)

152. cestovatelský večer Asociace Brontosaura (5.2.2015, Muzeum esperanta Svitavy)

151. cestovatelský večer Asociace Brontosaura (15.1.2015, Muzeum esperanta Svitavy)

Putovní výstava (Olomouc, 8-24.2.2015)

Poludnica (3-6-1.2015)

Rok 2014

150. cestovatelský večer Asociace Brontodsauerus (30.12.2014)

Esperantský Silvestr Česká Třebová (27-28.12.2015)

Deskové hry v muzeu esperanta

VII. marcipánové vánoce

149. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus

Předvánoční setkání

Wikikonference

KAEST

Železničářská konference

148. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus

Putovní výstava

3. mezinárodní škola esperanta

Celostátní sjezd Českého esperantského svazu

Vernisáž výstavy: Esperanto a filatelie

Regionální filatelistické výstava se salonem esperanta

8. poprázdninové setkání

Setkání Katolické sekce ČES

Podzimní jazykový seminář Sokovy

17. setkání přátel tábora v Lančově

Letní esperantský tábor – 3. etapa

Letní esperantský tábor – 2. etapa

Letní škola esperanta

Výstup na Čantoryji

18. esperantský den

Jarní setkání klubu Šumperk

9. internetový seminář Sabla Printempo

39. jazykový seminář ve Skokovech

Stolní deskové hry v Muzeu esperantu

CENTREJO – Setkání mládeže

Přednáška H. Tonkina, křest knihy „Maškaráda kolem smrti“Rok 2013

Setkání AnkRo v Písku (30.11.2013)

Konference Českého esperantského svazu v Nymburce (25/28.10.2013)

2. mezinárodní esperantská škola v Bartošovicích (9/13.9.2013)

Oslava 5. výročí esperantského muzea ve Svitavách (27/29.9.2013)

Skautské odhalení zrekonstruovaného esperantského pomníku v Kopřivnici (13.9.2013)

Setkání ve Vodňanech po prázdninách (7.9.2013)

Kongres esperantistů-protestantů ve Svitavách (3/10.8.2013)

Letní esperantský tábor v Lančově (30.6.-9.82013)

Setkání na Čantorii (16.6.2013)

Dětský den ve Svitavách (16.6.2013)

Muzejní noc ve Svitavách (8/9.6.2013)

Jarní setkání v Jeseníkách (18.5.2013)

Setkání českých a slovenských esperantistů-katolíků v Mariance (17/19.5.2013)

Slavnostní odhalení Haškovy sochy s esperantským nápisem v Lipnici (27.4.2013)

8. Písečné jaro ve Skokovech (18/21.4.2013)

Jazykový seminář ve Skokovech (15/21.4.2013)

Esperantský ples na základní škole v Bartošovicích (22.2.2013)

3. setkání esperantské nládeže BIER ve Vyškově (8/10.3.2013)

Rusalka v esperantu, Český rozhlas Vltava (191.1.2013, Rozhlasový rok)Rok 2012

Esperantská výstava (říjen v Žirovnicích, listopad v Dačicích, prosinec v Brně)

Marcipánová vánoční neděle (9.12.2012)

Předvánoční setkání v Písku (8.12.2012)

1. mezinárodní esperantská škola v Bartošovicích (8/11.11.2012)

Podzimní jazykový seminář ve Skokovech (8/14.10.2012)

Česko-saský den v Bad Schandau (3.10.2012)

Konference tří zemí - společný sjezd esperantistů českých, rakouských a slovenských v Břeclavi (27/30.7.2012)

6. kongres zdravotně postižených esperantistů ve Štířím Dole (13/16.9.2012

Mezinárodní esperantská konference OSIEK ve Svitavách (14/20.7.2012)

18. kongres lékařů-esperantistů v Opavě „Deprese jako vedlejší účinek chronických nemocí“ (10/15.7.2012)

Tři etapy 60. letního esperantského tábora Lančov (1.7.2012-10.8.2012)

Turistické setkání v Žirovnici (21/24.6.2012)

Muzejní noc ve Svitavách (2/3.6.2012)

Setkání katolických esperantistů v Žirovnici (1/3.6.2012)

Dětský svaz ve Svitavách (19.5.2012)

34. seminář ve Skokovech (16/22.4.2012)

Regionální setkání ve Svitavách (14.4.2012)

Rok 2011

Silvestr v České Třebové (29.12.2011)

Předvánoční setkání v Písku (10.12.2011)

Wikimánie wikipedistů-esperantistů ve Svitavách (26/30-11-2011)

Kreslení s Pavlem Rakem v Muzeu esperanta ve Svitavách (15.10.2011)

Sjezd Českého esperantského svazu v Šumperku (07/09.10.2011)

EKOTUR 11 v Dobřichovicích (11/18.9.2011)

Poprázdninové setkání v Putimi (10.9.2011)

Setkání bývalých táborníků na Lančově (12/14.8.2011)

Tři etapy Letního esperantského tábora v Lančově (3.7.-13.8.2011)

Kongres křesťanských esperantistů KELI v Poděbradech (2/9.8.2011)

Kongres nevidomých esperantistů v Olomouci (14/21.7.2011)

Setkání polských, slovenských a českých esperantistů na Čantoryji (19.6.2011)

Sto let esperanta v Olomouci (10/12.6.2011)

Otevření nové výstavy v Muzeu esperanta ve Svitavách na téma „Esperanto a duchovní tradice světa“ v rámci muzejní noci (4.6.2011)

110 let esperanta v Brně (21.5.2011)

63. kongres IFEF (esperantistů-železničářů) v Liberci (7/14.5.2011)

Jazykový seminář ve Skokovech (11/16.4.2011)

Písečné jaro, tentokrát ne v Písku, ale blízkém Milevsku (1/3.4.2011)

Rok 2010

Esperantský Silvestr v České Třebové (29.12.2010)

Předvánoční setkání v Písku (11.12.2010)

Marcipánové vánoce v Muzeu esperanta ve Svitavách (4.12.2010)

KAEST (konference o doborných aplikacích esperanta) v Modré na Slovensku (18/21.11.2010)

Konference Českého esperantského svazu v Poděbradech (26/28.9.2010)

50 let esperantského klubu v České Třebové 9.-11. září 2010

4. poprázdninové setkání v Českých Budějovicích (20/21.9.2011)

Tři etapy Letního esperantského tábora v Lančové a setkání bývalých táborníků v posledním víkendu (4.7.-15.8.2010)

Letecký zájezd na Světový kongres esperanta na Kubě (11/25.7.2010)

Mezinárodní jazykové a turistické dny ve Studeném (24/27.6.2010)

9. TREP v Plasech (17/20.6.2010)

Muzejní noc s otevřením výstavy „Pavel Rak“ v Muzeu esperanta ve Svitavách a Kreslení dětí s Pavlem Rakem (12.6.2010)

Dětský den ve Svitavách (5.6.2010)

Tradiční setkání v Šumperku (22.5.2010)

Tradiční katolické setkání v Žirovnice (7/8.5.2010)

Esperantské setkání v Poličce (24.4.2010)

Hlaváček jarní v Ratíškovicích (16/18.4.2010)

Jazykový seminář v penzionu Espero ve Skokovech (12/18.42010)

Písečné jaro v Písku, seminář „Esperanto a internet“ (9/11.4.2010)

Večer básnířky Věry Ludíkové na počest Boženy Němcové v Náprstkově muzeu (29.3.2010)

Setkání ve Svitavách (6.3.2010)

Počítačový seminář ve Svitavách (23.1.2010)

Rok 2009

Předvánoční setkání v Písku 12. prosince 2009

Terminologický kurz v Dobřichovicích 6.-8. listopadu 2009

InPaSem - Internacia Paroliga Semajno, čili Mezinárodní konverzační týden v Dobřichovících 12.-18. října 2009 je příležitostí pro ty, kteří chtějí procvičit své řečové dovednosti v esperantu

Konference Českého esperantského svazu ve Svitavách 9.-11. října 2009  zároveň otvírá i novou expozici v Muzeu esperanta ve Svitavách, tentokrát věnovanou esperantskému hnutí mezi železničáři a dětským kresbám na toto téma

EKOTUR, tradiční turistická akce pro pěší a cyklisty, 22.-30. srpna 2009

65. mezinárodní kongres esperantské mládeže  v Liberci ve dnech 18.-25. července 2009 je naší letošní největší mezinárodní akcí

Letní esperantský tábor v Lančově od 5. července do 15. srpna 2009 po třech dvoutýdenních etapách s výukou esperanta, angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny

100 let esperanta v Pardubicích 3.-5. července 2009

Sabla Printempo v Písku ve dnech 4.-6. dubna 2009 přináší školení na počítačích, jak skenovat a editovat texty, jak zpracovat fotky, zvukové nahrávky a videa.

Vernisáž výstavy „40. let Českého esperantského svazu“ dne 28. března 2009 v Muzeu esperanta ve Svitavách, Ottendorferův dům. Součástí expozice bude také Esperanto a mládež.

Setkání ve Svitavách dne 28. února 2009 s vyprávěním o zahraničních cestách

Pocta Komenskému aneb jak budeme komunikovat v EU je výstava v zámecké konírně v Moravských Budějovicích ve dnech 7.-26. února 2009

100 let Esperanta v Prostějově 7. února 2009 - odhalení pamětní desky na škole, kde v roce 1908 byl založen místní esperantský klub, návštěva radnice, výstava ve vestibulu kina Metro, návštěva klubovny a společenský večer s tancem a tombolou, do které sponsorsky přispělo na třicet místních firem

Rok 2008

Internacia Kultura Festivalo v Ústí nad Labem, tradičně zasvěcený překladatelům Jiřímu Kořínkovi a Tomáši Pumprovi, je připraven na 28.-30. listopad 2008

KAEST 2008 v Dobřichovicích 7.-9. listopadu 2008 - kolokvium o aplikaci esperanta ve vědě a technice bude kromě přednášek školit zájemce v ukládání příspěvků na esperantskou verzi internetové encyklopedie Wikipedia

Sjezd Českého esperantského svazu se koná 3.-5. října 2008 v Přerově. Hlavním bodem programu je zvolení nového vedení organizace na další tři roky.

Nové muzeum esperanta ve Svitavách se otvírá 20. září 2008. Bude se nacházet v historické budově Ottendorferovy knihovny. Bližší informace na oficiálních stránkách muzea.

Nová organizace E-lingvo otvírá své stránky www.elingvo.eu

93. světový kongres esperanta proběhl ve dnech 20.-25. července 2008 v Rotterdamu, kde se nachází sídlo světové esperantské organizace, u příležitosti stého výročí této organizace. Hlavní téma: Jazyky - poklad lidstva. Účast 1800 lidí ze 73 zemí.

Letáček o Brně - Brno - ĝusta direkto se objevil na internetu magistrátu mezi dalšími jazykovými verzemi také v esperantu (přel. Z. Hršel) v březnu 2008, v červenci pak náš klub vytiskl i papírovou verzi, která je k dostání zdarma v Turistickém informačním centru města Brna, Radnická 8

archiv aktualit


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro