Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


BULTENO

Klubový zpravodaj a další písemné materiály klubu a sdružení

La kluba bulteno kaj jarraportoj estas verkitaj ĉeĥlingve, ĉar ili estas uzataj ankaŭ kiel propagandiloj en redakcioj, bibliotekoj k.s.

Historia bulteno ekde 1930

Výroční zprávy:

   1969   1970       1974  1986                                                                                       1997  1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 K-2010 S-2010 S-2011 K-2011 S 2012 K2012 S2013 K2013 S2014 K2014  S+K2015  K2016  K2017    K2018    K2019    K2020         

Pozvánka na výroční schůzi 2018

Zpravodaje:

 

B-1997-2 B-1997-3 B-1998-1 B-1998-2 B-1998-3 B-1999-1 B-1999-2 B-2000-2 B-2001-1  B-2002-1  B-2003-1  B-2003-2  B-2003-3  B-2004-1 I-2005-1 I-2005-2 I-2005-3 I-2006-1 B-2006-1

I-2006-2 I-2006-3 I-2006-4 I-2007-1 I-2007-2 B-2007-1 I-2007-3 I-2007-4 I-2008  B-2008-1  - I-2008-2  I-2008-3 I-2008-4 I-2009-1 I-2009-2 

I-2009-3  I-2010-1 I-2010-2 I-2010-3 I-2011-1 I-2011-2 I-2011-3 1-2012 2-2012 3-2012 1-2013 2 2013 3-2013 1-2014 II-2014 III-2014 I-2015 II-2015 III-2015   I-2016   II-2016  III-2016  I-2017  II-2017 III-2017 I-2018  II-2018 III-2018  

Invitiloj 2020

* junio * augusto * septembro 1 * septembro 2 *septembro 3 * oktobro 1 * oktobro 2 * oktobro 3 * oktobro 4 * * novembro 1 * novembro 2 * novembro 3 * decembro 1 * decembro 2 * decembro 3 *

Činnost klubu v době koronavirusové (Agado de la klubo en la tempo koronavirusa)

Invitiloj 2021

* januaro 1 * januaro 2 * januaro 3 *januaro 4* februaro 1* februaro 2*jarkunveno* februaro 3* marto 1*

* marto 2*marto 3*marto 4* aprilo 1* aprilo 2*aprilo 3*aprilo 4*majo 1*majo 2*majo 2b* majo 3*majo 4*

*junio 1*junio 2*junio 3* junio 4***Fotoarkivo

Posuzujme esperanto objektivně

Poznejme základy esperanta

Mezinárodní komunikační jazyk musí být beznárodnostní (Durand)

Esperanto: Vážná alternativa hegemonických jazyků (Phillipson)

Protokolo pri sudmoravia kunlaboro

Semajno de Homaj Rajtoj (9-a - 12- de decembro)

Cent jaroj de Esperanto en Brno (en HTM)

Cent jaroj de Esperanto en Brno (en DOC)

Cent jaroj de Esperanto en Brno (en PDF)

110 jaroj de Esperanto en Brno (PDF)

110 jaroj de kluba historio - 110 let dějin klubu

Konstru-forumo


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro