Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

Literatura

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
Archív programů

Program

Klubovna opět uzavřena

na dobu neurčitou

programy přesouváme na internet

Pozvánka na 1. čtvrtletí 2018

Nová klubovna:

od září 2020 se budeme scházet každé ÚTERÝ

v klubovně na Křenové 57, 18-19 hod

https://1url.cz/Uzdos

Září 2020

1.9. Seznámení se s novou klubovnou a příprava oslav 120 let klubu v roce 2021

8.9. Zrušeno kvůli dovolené správkyně klubovny
15.9. Letošní virtuální SES – Milan Kolka

22.9. Regionální esperantská liga - Miroslav Malovec
29.9. Křížovka – Milan Kolka


Říjen 2020

6.10. Svazové zkoušky – Miroslav Malovec
13.10. Salmonelózy – Oldřich Arnošt Fischer virtuálně
20.10. Esperanto-slango – Konstantin Tikhomirov (Pollando) on-line přes Skype
Záznam přednášky, která proběhla v rámci letošního virtulního SES. Se souhlasem
E@I a autora. Přednáška nemůže být uložena na Youtube.
27.10. AMUZU, LERNU KAJ RIDU – Josef Vojáček on-line přes Skype

Listopad 2020

3.11. Jak doma natáčet přednášky – Milan Kolka on-line přes Skype
10.11. Alois Topič (1852–1927), zahradník, jenž lovil ptakopysky – Oldřich Arnošt Fischer on-line přes Skype
17.11. státní svátek – schůzka se nekoná
24.11.


Prosinec 2020

1.12.
8.12.
15.12.
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro