Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

E-knihy

Den esperantské knihy

Klubová kronika


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

Zamenhof -1

Zamenhof-2Pravopisná cvičení v češtině 


Muzeum esperanta po rekonstrukci opět v provozu

Vítejte na stránkách Klubu esperantistů Brno

Klub byl založen 27.10.1901 pod názvem První spolek esperantistů rakouských v Brně.

Dotazy ohledně esperanta nebo brněnského esperantského klubu

klubakomitato@esperantobrno.cz .

Internetový slovník Josefa Hrona - ke stažení - online

Kurzy esperanta
Na internetu lze najít řadu kurzů esperanta, např. Lernu, Duolingo (již přes milion registrovaných kurzistů), korespondenční kurzy, dětský kurz Mazi.

Pobytové kurzy
Esperanto se lze učit na Letním jazykovém táboře v Lančově, v Mezinárodní škole esperanta v Bartošovicích, v Penzionu Espero ve Skokovech a na Letní škole esperanta na Slovensku.

Učebnice a slovníky esperanta
V současné době jsou k dostání učebnice Esperanto od A do Z, Esperanto přímou metodou, slovníky Česko-esperantský a Esperantsko-český a přímo ke stažení materiály Objevte esperanto a Esperanto máš v kapse.

Klubové publikace
Klub vydal v nedávné době několik publikací, např. bibliografii Miloše Lukáše (1897-1976), významného esperantského překladatele, Kun fotiloj inter libeloj (S fotoaparátem mezi vážkami), satiru Blanky Fišerové Ĉerkoturneo (Rakevtour) a Česko-esperantskou frazeologii.

Publikace Jana Wernera
Významný brnenský esperantista doc. ing. Jan Werner vydává vlastním nákladem beletrii i terminologické práce.


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro