ARCHIV KLUBOVNÍCH PROGRAMŮ - ARKIVO DE KLUBAJ PROGRAMOJ

Programoj de la Esperanto-klubo Brno 1946-1990

Programoj de la Esperanto-klubo Brno 1901-1939

2023

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Leden 2023

4. Zážitky z Vánoc, deskové hry – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

11. Různé podoby slovanské mýtické postavy Polednice – Zosia Śmistek (Łódź, PL), společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM

18. O energetické sítí – Martin Sedlák, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

24. Eli Urbanová – Petr Chrdle, on-line přes Skype (pozor, mimořádně v úterý)

Únor

1. O alkoholu – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednáška v PDF)

7. František Vladimír Lorenc – Petr Chrdle, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom   (pozor, mimořádně v úterý)

15.Porno – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

22. Pražská literární škola (La praga skolo) – Miroslav Malovec, on-line přes Skype

Březen

1. Výroční členská schůze, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

8. Kdo je to esperantista? – Alexander Zdechlik (PL), společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom, nebude se nahrávat

15. Bav se, uč se a usmívej – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

22. Krycí jména on-line (hra se slovy) , on-line přes Zoom, nepořádá klub, připojíme se ke skupině na internetu Pozor, až v 19.30

29. Rosicko-oslavanský uhelný revír – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednášky v PDF)

Duben

5. Komenský a Zamenhof – Petr Chrdle, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom

12. Jazyky a komunikace – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

19. Co čteme – diskuze o účastníků o zajímavých esperantských knihách, on-line přes Skype

26. N – Milan Kolka – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Květen

3. Výš a výš aneb několik poznámek o stavbě výškových budov – Ewa Caban, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom

10. Ig a iĝ – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

17. Umělá inteligence: současné možnosti a schopnosti – Miroslav Hruška, on-line přes Skype

24. Wikipedie v Českém rozhlase Brno – Miroslav Malovec , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

31. Křížovou cestou – Josef Vojáček, on-line přes Skype

Červen

7. Deskové hry – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

14. Jedovaté rostliny – Oldřich Arnošt Fischer společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom (text přednášky v PDF)

21. Grilovačka v Lužánkách, od 16 h, park Lužánky v Brně

28. Antonie Janalíková – Miroslav Malovec, on-line přes Skype

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Červenec a srpen

Schůzky se nekonají. Znovu se sejdeme po prázdninách. Poprvé on-line 6. září, poprvé v klubovně 13. září

Od září 2023 budou schůzky probíhat opět ve středu. Opět budou v Občanském klubu MČ Brno-Střed, Hybešova 65a, Brno-Střed, část schůzek bude probíhat on-line. Hybridní schůzky probíhat nebudou, protože jejich zajištění je technicky velmi náročné. Pokud to půjde, budeme se snažit přednášky (v klubovně i on-line) nahrávat.


Září

6.  Letní esperantské akce, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM

13.Paŝoj al plena posedo - Hodiny – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

20. Zkoušky KER našima očima – Milan Kolka, on-line přes Skype

27. Kongres Křesťanské esperantské ligy v Bialystoku – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Říjen

4. Co čteme – , on-line přes Skype

11. Vikicesty – Václav Zouzalík, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

18. Duchovní literatura nakladateství KAVA-PECH – Petr Chrdlespolečná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM

25. Deskové hry – (česky) , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Listopad

1.  Someraj kursoj de Esperanto en Lázně Bělohrad kaj Doksy – Miroslav Malovec, on-line přes Skype

8. Kaktusy – pichlaví krasavci – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

15. Aruša 2024 – John Magessa (TZ), společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM

22. Esperantské sympozium v Gherle (Rumunusko) – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

29. Venedština aneb kdyby Římané pěstovali kníry – Miĥaelo Rikardo Balicki (PL), on-line přes Skype (studentská práce v PDF)

Prosinec

6. Večer poezie – Oldřich Arnošt Fischer a Miroslav Malovec , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

13. ZEO: kulturní dědictví esperantského hnutí – Robert Kamiński, prezidanto de Pola Esperanto-Asocio (PL), společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM

20. Společné předvánoční setkání, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno


2022

Pozor
Jsme rádi, že po roce, kdy jsme se nemohli scházet v klubovně, je to nyní opět možné. Při našich on-line schůzkách se ukázalo, že se jich může zúčastnit více lidí, dokonce i ze zahraničí. Rozhodli jsme se, že budeme kombinovat schůzky v klubovně a schůzky on-line. Věnujte proto, prosím, pozornost místu schůzky.

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Leden

4. Vánoční dojmy – on-line přes Skype

11. Jak se tvoří Starto – Miroslav Malovec, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

18. v 17.30 Krycí jména on-line, on-line přes Zoom a prohlížeč (Pozor, již v 17.30)

25. Spánek rozumu v sovětské biologii – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)

Únor

1. v 18.30 Desáté výročí vzniku nové Verda Stacio / Zelená stanice – Pavol Kaščák, on-line přes Jitsi Pozor, začátek až v 18.30

8.  Padesát let sbírání a fotografování bezobratlých – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)

15. Čína subjektivním pohledem – Petr Chrdle, on-line přes Skype

22. Členská schůze (18–20 hodin), Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Březen

1. v 17.30 Krycí jména – hra, on-line přes Zoom (Pozor, již v 17.30)

8.  Je programování čarování? – Milan Kolka, on-line přes Skype

15. Vzdělávací kybernetika a prof. Helmar Frank – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

22. Čtení v cizích jazycích – Viktoria Schmidbauer (Rakousko), Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

29. Cestování přes esperanto – diskuze v češtině, on-line přes Skype. Nahrávky: první část, druhá část

Duben

5. Otakar Batlička, český Jack London – Oldřich Arnošt Fischer Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)

12. Lidský mozek a výzkum pozornosti a paměti – Josef Vojáček, on-line přes Skype

19. Vztažná zájmena – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

26. Časování v češtině a hornolužičtině – Milan Kolka, on-line přes Skype


Květen

3. Příběhy z kostek (hra). Křížovky – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

10. Co čtemeon-line přes Skype

17. Lesnický Slavín – Miroslav Hruška, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

24. Kongres esperantských železničářů v Berouně – Miroslav Malovec a Petr Chrdle on-line přes Skype

31. Dějiny Ukrajiny – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)


Červen

7. Mají kořeny slov v esperantu mluvnickou kategorii? – Milan Kolka on-line přes Skype

14. Zdeněk Hršel – Miroslav Malovec, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

21. Procházka Lesnickým Slavínem, 6 km, od 16 h


Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Od září 2022 budou fyzické schůzky probíhat ve středu. Opět budou v Občanském klubu MČ Brno-Střed, Hybešova 65a, Brno-Střed, část schůzek bude probíhat on-line. Hybridní schůzky probíhat nebudou, protože jejich zajištění je technicky velmi náročné. Pokud to půjde, budeme se snažit přednášky (v klubovně i on-line) nahrávat.

Změna programu vyhrazena.

Program na nejbližší schůzku je zveřejňován jako událost na klubovém Facebooku. Členům a příznivcům jsou posílány pozvánky elektronickou poštou.

Náš program je zveřejňován i na Eventa Servo.

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Září

7. Zážitky z prázdnin, plán práce, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

14. Baltské esperantské dny v Klaipedě – Milan Kolka, on-line přes Skype

21. Bavte se a učte se (jazyková cvičení a hádanky) – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

28. Státní svátek, schůzka se nekoná

Říjen

5. Opylovači – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednášky v PDF)

12. Válečný stav v Polsku 1981–1983 mýma očima, Společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom

19. Co čteme – Milan Kolka (diskuse o esperantské literatuře), Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

25. Světový esperantský kongres 2022 v Montrealu – Petr Chrdle, on-line přes Skype


Listopad

2. Deskové hry  – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

9. Symboly na hrobech, památka zesnulých, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes Zoom

16. 71. kongres Mezinárodní křesťanské esperantské ligy v Maďarsku – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednášky v PDF)

23. Podvody na internetu – Milan Kolka, on-line přes Skype

30. Tuberkulóza – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (text přednášky v PDF)


Prosinec

7.  Advent a Vánoce v našich zemích, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM

9. Přednáška Milana Kolky na univerzitě třetího věku na právnické fakultě Masarykovy univerzity

14. Předvánoční setkání, Zamenhofův den, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno


2021

Pozor
Kvůli zhorušící se epidemii koronavirusu je klubovna do odvolání uzavřena. Schůzky budou probíhat on-line.
Od září 2020 se schůzky konají na nové adrese a v novém čase. Schůzky budou vždy v úterý v klubovně na Křenové 57.

Leden

5. Dojmy z Vánoc on-line přes Skype  
12. Jak překládat ­– Josef Vondroušek  on-line přes Skype
19.
Lesnický slavín ­– Miroslav Hruška  on-line přes Skype
26.
Esperantská vydavatelství a knihovny ­– Miroslav Malovec  on-line přes Skype


Únor

2. Jan Werner ­– Miroslav Malovec on-line přes Skype
9.
Jan Kornel, jeden z neznámých bojovníků třicetileté války ­– Oldřich Arnošt Fischer on-line přes Skype
16. Členská schůze on-line přes Skype
23.
LibreOffice Impress ­– Milan Kolka on-line přes Skype

Březen

2. Lázeňská léčba ­– Josef Vojáček on-line přes Skype
9.
Co mi přináší esperanto ­– společná diskuze v češtině on-line přes Skype
16.
Krycí jména ­– Milan Kolka on-line přes Skype. Hru najdete na webu https://codenames.game.
23.
Radiojournal Brno, zábavný esperantský večer ­– Theodor Kilian, Leonarda Chaloupková on-line přes Skype
30.
Co čteme ­– diskuze (náhradní nepřipravený program) on-line přes Skype

Duben

6. Volně žijící zvířata v průmyslovém městě Brně – Oldřich Arnošt Fischer on-line přes Skype
13.
Stanislav Schulhof jako pokrokový Žid – Petr Chrdle on-line přes Skype
20.
Co nám přinesla pandemie – diskuze on-line přes Skype
27. Theodor Kilian – Miroslav Malovec a Leonarda Chaloupková on-line přes Skype

Květen

4. Humor pro dobrou náladu – Josef Vojáček on-line přes Skype
11. Bertha von Suttner, první žena, která dostala Nobelovu cenu za mír – Petr Chrdle on-line přes Skype
18. Esperantská literatura – Miroslav Malovec (přednáška v češtině) on-line přes Skype
25. Arbarista panteono – Miroslav Hruška - on-line přes Skype

Červen

1. Bertha von Suttner, la unua Nobel-premiitino de Paco – Petr Chrdle on-line přes Skype

8. Romaoj – Oldřich Arnošt Fischer - on-line přes Skype
15. Korea a Japonsko Koreio kaj Japanio – země podobné, ale rozdílné – Petr Chrdle on-line přes Skype
22. Vizito de zoologia
ĝardeno

Schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Září

7. Zážitky z prázdnin – online přes Skype
14. Organizační schůzka k oslavám – Nosreti, Křenová
18. Oslava 120 let Klubu esperantistů Brno – Nosreti, Křenová
21. Výukový program – Josef Vojáček – restaurace Gingilla
28. Státní svátek – schůze se nekoná

Říjen

5. Křesťanský kongres v Polsku, Legnica 2021 – Oldřich Arnošt Fischer – Občanský klub, Hybešova 65a

12.  ­Pražské jaro a sovětská okupace 1968 mýma očima– vyprávění, diskuse, řídí Milan Kolka on-line přes Skype

19. ­Stolní hry v esperantu – Milan Kolka Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

26. Krycí jména (hra se slovy) – Milan Kolka kaj Françoise NOIREAU on-line přes Zoom a prohlížeč

Listopad

2. ­­Bav se, uč se, směj se! – Josef Vojáček Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

9. ­Normalizace mýma očima – vzpomínky, diskuze (vede Milan Kolka) on-line přes Skype

16. ­Země Františka Josefa a Julius Payer – Oldřich Arnošt Fischer Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

23. zatím neurčeno – on-line přes Skype

30. Jak se píší slovníky – Miroslav Malovec Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Prosinec

7. Postmilitaj kaj kvindekaj jaroj per miaj okuloj – on-line přes Skype

14. Kristnaska renkonto – Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
Kunvenoj: Klubejo Starobrněnská 15Belan Kristnaskon kaj feliĉan Novan jaron

Ĝis revido la 8-an de januaro 2020


2020

Januaro 2020

1.1. Nova jaro – la kunveno ne okazas
8.1. Kristnaskaj impresoj + vizito el Brazilo (Helena Truzzi Avila)
15.1. Buraj militoj – Oldřich Arnošt Fischer
22.1. Gaje kaj serioze – Josef Vojáček

29.1. La ringo de Komenio – Miroslav MalovecFebruaro 2020

5.2. Jarkunveno de membroj
12.2. Ne nur matematiko
19.2. Kodaj nomoj – Milan Kolka
26.2. Vojtěch Náprstek kaj Emil Holub – Oldřich Arnošt FischerMarto 2020

4.3. LibreOffice Calc – Milan Kolka
11.3.
Kiel okazis la kazo de Maria Kolono Oldřich Arnošt Fischer
18.3.
REL – Regiona Esperantista Ligo – Miroslav Malovec
25.3.
Kiel funkcias Prestashop – Milan KolkaĈiuj kunvenoj nuligitaj de la registaro ĝis revoko de la malpermeso

La klubejo denove fermita

por tempo nedifinita

Nova klubejo:

ekde septembro 2020 ni kunvenadis ĉiun MARDON ĝis nova fermo

en la klubejo Křenová 57, 18-19 hod

https://1url.cz/Uzdos


NUN ni kuvenas virtuale


Septembro 2020

1.9. Konatiĝo kun nova klubejo kaj preparo de 120-jariĝo de la klubo en 2021

8.9. Kunveno nuligita pro foresto de administrantino
15.9. Ĉi-jara virtuala SES – Milan Kolka

22.9. Regiona Esperantista Ligo - Miroslav Malovec
29.9.
Krucenigmoj – Milan Kolka


Oktobro 2020

6.10. Asociaj ekzamenoj – Miroslav Malovec
13.10. Salmonelozoj – Oldřich Arnošt Fischer virtuale
20.10. Esperanto-slango – Konstantin Tikhomirov (Pollando) – virtuale per Skype
27.10. AMUZU, LERNU KAJ RIDU – Josef Vojáček on-line přes Skype

Novembro 2020

3.11. Kiel hejme video-registri prelegojn – Milan Kolka on-line per Skype
10.
11. Alois Topič (1852–1927), ĝardenisto, kiu ĉasis ornitorinkojnOldřich Arnošt Fischer on-line per Skype
17.11. Ŝtata festo – la kunveno ne okazos
24.11. Novembro 1989 per niaj okuloj – on-line per Skype

Decembro 2020

1.12. Kiel ŝanĝiĝis nia vivo post novembro 1989 on-line per Skype
8.12. Rasputin – Oldřich Arnošt Fischer on-line

15.12. Kiel mi fariĝ
is esperantistoon-line per SkypeSchůzky: Klubovna Brno-střed, Starobrněnská 15

Pěkné svátky vánoční a šťastný Nový rokDalší schůzka bude 8.1.2020


2020

Leden 2020

1.1. Nový rok – schůzka není
8.1. Vánoční dojmy + návštěva z Brazilie (Helena Truzzi Avila)
15.1. Búrské války – Oldřich Arnošt Fischer
22.1. Vesele a vážně – Josef Vojáček

29.1. Prsten Komenského – Miroslav MalovecÚnor 2020

5.2. Výroční členská schůze
12.2. Nejen matematika
19.2. Krycí jména – Milan Kolka
26.2. Vojtěch Náprstek a Emil Holub – Oldřich Arnošt Fischer


Březen 2020

4.3. LibreOffice Calc – Milan Kolka
11.3.
Jak to bylo s Mariánským sloupem. Oldřich Arnošt Fischer
18.3.
REL – Regiona Esperantista Ligo – Miroslav Malovec
25.3.
Jak funguje Prestashop? - Milan Kolka
Do odvolání jsou všechny schůzky zrušeny vládou ČR kvůli koronaviru

Klubovna opět uzavřena

na dobu neurčitou

programy přesouváme na internet

Pozvánka na 1. čtvrtletí 2018

Nová klubovna:

od září 2020 jsme se scházeli každé ÚTERÝ

v klubovně na Křenové 57, 18-19 hod do opětného uzavření klubovny

https://1url.cz/Uzdos

Září 2020

1.9. Seznámení se s novou klubovnou a příprava oslav 120 let klubu v roce 2021

8.9. Zrušeno kvůli dovolené správkyně klubovny
15.9. Letošní virtuální SES – Milan Kolka

22.9. Regionální esperantská liga - Miroslav Malovec
29.9.
Křížovka – Milan Kolka


Říjen 2020

6.10. Svazové zkoušky – Miroslav Malovec
13.10. Salmonelózy – Oldřich Arnošt Fischer virtuálně
20.10. Esperanto-slango – Konstantin Tikhomirov (Pollando) on-line přes Skype
Záznam přednášky, která proběhla v rámci letošního virtulního SES. Se souhlasem
E@I a autora. Přednáška nemůže být uložena na Youtube.
27.10. AMUZU, LERNU KAJ RIDU – Josef Vojáček on-line přes Skype

Listopad 2020

3.11. Jak doma natáčet přednáškyMilan Kolka on-line přes Skype
10.11.
Alois Topič (1852–1927), zahradník, jenž lovil ptakopysky – Oldřich Arnošt Fischer on-line přes Skype
17.11.
státní svátek – schůzka se nekoná
24.11.
Listopad 1989 našima očima on-line přes Skype


Prosinec 2020

1.12. Jak se změnil náš život po listopadu 1989 on-line přes Skype
8.12. Rasputin – Oldřich Arnošt Fischer on-line
15.12. Jak jsem se stal esperantistou on-line přes Skype

2019

Januaro 2019

2.1. Kristnaskaj impresoj kaj kion alportis la pasinta jaro

9.1. Novjara amuzado – Josef Vojáček (PDF)
15.1.
Partopreno de Marek Blahuš en Ĉeĥa Televido v programo Bonan matenon
16.1. František Křižík – Josef Vojáček
23.1. Krucenigmoj – Milan Kolka
30.1. Araneoj – Oldřich A. FischerFebruaro 2019

6.2. Jarkunveno de la klubo
13.2.  Viktor Kaplan – Josef Vojáček
20.2. Kunveno pri la preparo de la asocia kongreso
27.2. Mia rilato al Pollando – Oldřich A. FischerMarto 2019

6.3. S. Dakov: Pardonu, Nataša! - Miroslav Malovec
13.3. Miloslav Vlk – Miroslav Malovec
16.3. Eksterordinara kunveno pri la kongrespreparo
20.3. Amuzado, lernado kaj iom da rido – Josef Vojáček
27.3. Ortopteroj (Rovnokřídlí) – Oldřich A. FischerAprilo 2019

3.4. Kuracado en banejo Hodonín – Josef Vojáček
10.4. Mi havas ja senvirusigilon! - Milan Kolka
17.4. Ĉapitro el interlingvistiko – Josef Vojáček
24.4. Amuzu kaj lernu. - Josef Vojáček

Vi povos krei novajn vortojn, cerbumi pri numeroj, lerni nomojn de diversaj objektoj, babili pri proverboj, solvi krucenigmon, respondi demandojn de konkurso kaj ridi pri humuraĵoj.Majo 2019

15.5. Krucenigmoj – Milan Kolka
22.5.  Ĉapitro el interlingvistiko 2 – Josef Vojáček
29.5. Gaja lernado – bona lernado – Josef VojáčekJunio 2019

Ekspozicio pri Esperanto en kampuso de Masaryk-universitato

5.6. Naturaj interesaĵoj de la urbo Brno kaj ĝia ĉirkaŭaĵoOldřich A. Fischer
12.6. Kodaj nomoj (ludo) – Milan Kolka
18.6. Lanĉo de nova libro kun ĉapitro pri Esperanto en Brno – Moravia Landa Muzeo je la 17-a horo, Zelný trh
19.6. Rakontado lau kuboj + Preparo de la kongreso
26.6. Ne okazosJulio – Augusto - feriadoSeptembro 2019

4.9. Postferiaj impresoj

7.9. Kunveno en la restoracio Gingilla – preparo de la kongreso (11-17 h)
11.9.
Baltiaj Esperanto Tagoj 2019 en Panevežys – Milan Kolka
18.9. Mia unua eksterlanda deĵora vojaĝo – Josef Vojáček
25.9. Odoriko el PordenoneOldřich Arnošt Fischer


Oktobro 2019

2.10. Rakontoj el Kuboj – Milan Kolka + instalo de ekspozicio en Mahen-biblioteko
9.10. Franklin Delano Roosevelt – Miroslav Malovec
16.10. Franklin Delano Roosevelt 2 – Miroslav Malovec
17.-20.10. La 17-a kongreso de ĈEA en Brno sub aŭspicio de la ĉefurbestrino D-ino Markéta Vaňková

23.10. Kongresaj impresoj
30.10. Ne nur konkurso – Josef Vojáček
Novembro 2019

6.11. F.A. Elstner – Oldřich A. Fischer
13.11. Lingvaj ludoj – Milan Kolka
20.11. Naturaj internaciaj lingvoj - ĉapitro el enkonduko en interlingvistikon – Josef Vojáček
27.11. Franklin Delano Roosevelt 3 – Miroslav Malovec


Decembro 2019

4.12. Ne nur vortkruciĝo – Josef Vojáček
11.12. Krucenigmoj – Milan Kolka


Belan Kristnaskon kaj feliĉan Novan jaron

Ĝis revido la 8-an de januaro 20202018

Januaro 2018

3.1. Diskuto: Kio nin atendas en jaro 2018, kiaj estas niaj intencoj, deziroj, sopiroj kaj planoj – Věra Podhradská.
10.1. Miloš Lukáš (1897-1976) – Miroslav Malovec
17.1.
Tabako kaj ĝiaj fidelaj sklavojOldřich Arnošt Fischer
24.1. Rakontoj el kuboj – Milan Kolka
31.1. Amuza lernado – Josef VojáčekFebruaro 2018

7.2. Je via sano! - Ĉu vere je mia sano? - Oldřich Arnošt Fischer
14.2. Jarkunveno de la klubo - invitilo
21.2. Mia konatiĝo kun spiriteco – František Horáček
28.2. František Emanuel Velc (1816-1890) – Miroslav Malovec
Marto 2018

7.3. Ĉu ni volas serĉi aŭ nur travivi nian vivon? - František Horáček
14.3.
Signalo kaj ĝiaj transformoj – Josef Vojáček
21.3. Banurba kuracado – Josef Vojáček
28.3. Origamio – Milan Kolka
Aprilo 2018

4.4. Jiří Baum - Oldřich Arnošt Fischer
11.4. Ĉiutagaj travivaĵoj – ĉu temas pri nura hazardo? - František Horáček
18.4. Abecedino (vortludo) – Milan Kolka
25.4. Komponisto Ivan Acher – Miroslav Malovec
Majo 2018

2.5. Rakontoj laŭ kuboj – Milan Kolka
9.5. Kodaj nomoj (vortludo) – Milan Kolka
16.5. El la sagxo de Komenio – František Horáček
23.5. La ovo de Kolumbo – Josef Vojáček
30.5. Robert Louis Stevenson – Miroslav MalovecJunio 2018

6.6. Jiří Mahen: La koboldo Ondra – František Horáček
13.6. Krucenigmoj – Milan Kolka
20.6. Biblio el Kralice – Oldřich Arnošt Fischer
27.6.
Antaŭferia renkontiĝo en loĝejo de Věra PodhradskáJunio – Augusto – ferioj, la klubo ne kunvenasSeptembro 2018

5.9. Impresoj el feriado
12.9. Konstitua kongreso en Brno 1969 – Miroslav Malovec
19.9. 10 jaroj de Esperanto-muzeo en Svitavy – Miroslav Malovec
26.9. AMUZU, LERNU, RIDU – Josef VojáčekOktobro 2018

3.10. SES Liptovský Mikuláš – Milan Kolka
10.10. Mia somero – Miroslav Hruška
17.10.  Zdeněk Matěj Kuděj (1881-1955) - Oldřich A. Fischer
24.10. Kia estas KER ekzameno, parto 1 – Milan Kolka
31.10. Kia estas KER ekzameno, parto 2 – Milan KolkaNovembro 2018

7.11. KER-ekzamenoj – Milan Kolka – Filmado de Ĉeĥa Televido
14.11. Rumanio per okuloj de esperantisto el Brno – Oldřich Arnošt Fischer
20.11. Elsendo de la televida programo
21.11. Akvo – Josef Vojáček
28.11. Rakontoj el kuboj – Milan Kolka


Decembro 2018

5.12. Třeboň – de la historio ĝis la nuntempo – Libuše Baroňová
12.12. Antaukristnaska vespero


2017

Januaro 2017

4.1. Amuza lernado – Josef Vojáček
11.1. Savkopiado – Milan Kolka
18.1. Influenzoj - Oldřich Arnošt Fischer
25.1. Mesaĝo de antipoduloj – Miroslav MalovecFebruaro 2017

1.2. Kluba jarkunveno
8.2. Interesaj esprimoj el vortaro – Miroslav Malovec
15.2. Komputilo nomata Frambo – Milan Kolka
22.2. Insektoj de paŝtejoj – Oldřich Arnošt FischerMarto 2017

1.3. Krucenigmoj – Milan Kolka
8.3. Originalaj romanoj en Esperanto – Miroslav Malovec
15.3. Esploro de la vivo en la universo – Josef Vojáček
22.3. Tradukita Esperanto-literaturo – Miroslav Malovec
29.3. Pri L.L.Zamenhof en la gazeto Maskil – Josef VojáčekAprilo 2017

5.4. Anstataŭa jarkunveno de la klubo
11.4. Diskuto pri Komunikado kaj Esperanto en Mahen-biblioteko – Josef Vojáček, Miroslav Malovec
12.4. Jack London kaj Henryk Sienkiewicz – Josef Vojáček
19.4. Bedaŭrindaj alvenintoj – neoriginalaj organismoj en nia naturo – Oldřich Arnošt Fischer
26.4. Genetika genealogio – Marek Blahuš (foto)Majo 2017

3.5. Kuracado en banejo – Josef Vojáček
10.5. Ne nur laboro vivtenas homon alivorte mia volontulado – Miroslav Hruška
ck London kaj Henryk Sienkiewicz – Josef
17.5.
Vizito de Hispanio – Miroslav Hruška
24.5. Kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento, junularaj bultenoj – Miroslav Malovec
31.5. Vilém Eckhard – Milan KolkaJunio 2017

7.6. Mulieris dignitatem - encikliko de Johano Paŭlo la 2-a pri digneco kaj vivodevo de virinoj – O.A.Fischer
14.6. Netradicia ekskurso al Pollando – Miroslav Hruška
ůvodní esperantská literatura – Miroslav Malovec
21.6.
Renkonto en la gxardeno cxe familio VeselýVýzkumy života ve vesmíru – Josef Vojáček
28.6. Nuligita, al kunveno ne okazosJulio kaj augusto – someraj ferioj

Septembro 2017

6.9. Postferiaj impresoj
13.9. La 1950-aj jaroj (Tra kruca vojo - politika situacio) – Josef Vojáček
20.9. La 67-a kongreso de KELI en Zöblitz – Oldřich Arnošt Fischer, Gabriela Stier
27.9. Amuzo ne nur per alumetoj – Josef Vojáček
my života ve vesmíru – Josef V


Oktobro 2017

4.10. Ota Pavel - Oldřich Arnošt Fischer
11.10. Venenaj donacoj de akvaj fontoj – Oldřich Arnošt Fischer
18.10.VHazardoj en mia vivo ne funkcias - František Horáček

25.10. Kiel oni faras vortaron – Miroslav MalovecNovembro 2017

1.11. El mia esperantista vivo – Věra Podhradská
8
.11.  Solvu, lernu kaj ridu – Josef Vojáček
15.11. SES Banská Šťiavnica – Milan Kolka
22.11. J. F. Kennedy – Josef Vojáček
29.11. Rondvojaĝo tra Pollando – Miroslav HruškaDecembro 2017

6.12. Sankta Nikolao - klubanoj
13.12. Neutrala esperimado en Esperanto – Václav Zouzalík

2016

Leden 2016

6.1. Povídání o prožitých vánocích
13.1. Seznámení o problematice spolků - Milan Kolka
20.1. Mory, jež trápí živé tvory
Oldřich Arnošt Fischer
27.1. Počítače – Josef VojáčekÚnor 2016

3.2. Výroční schůze SILE a Klubu
10.2. Tulipány – Bohumila Trzosová
17.2. Idiotismy - Miroslav Hruška
24.2. Karel Havlíček Borovský – Oldřich Arnošt FischerBřezen 2016

2.3. Ido - Milan Kolka
9.3.  Andreas Schramek: Egyptská trilogie - Miroslav Malovec
16.3. Geografické informační systémy - Miroslav Hruška
23.3. Černá labuť - Josef Vojáček
30.3. Londýn - Miroslav HruškaDuben 2016

6.4. Počítače 2 - Josef Vojáček
13.4. Přechod přes žhavé uhlí - Miroslav Hruška
20.4. Mysli, řeš, bav se, uč se - Josef Vojáček
27.4. Velikonoční návštěva Ukrajiny - Miroslav Hruška
Květen 2016

4.5. Biblické dny v Baia Mare - Oldřich Arnošt Fischer, Gabriela Stier
11.5. Bike sharing v Brně - Miroslav Hruška + oslava dvou narozenin
18.5. Exlibris - Gabriela Stier
25.5. Švýcarská veřejná doprava - Miroslav HruškaČerven 2016

1.6. Hry - Milan Kolka
8.6.  Jak a kdy jsem vstoupil do klubu v Brně - řídí Podhradská

15.6. Šifry - Milan Kolka
22.6. 115 let klubu - vzpomínáme osobnosti klubu - Malovec, Podhradská
29.6. Předprázdnivové posezení - klub

Červenec - srpen - prázdniny

Září 2016

7.9. Poprázdninové dojmy
14.9. Jezuité - O. A. Fischer
21.9. 101. UK Nitra - Milan Kolka, Miroslav Malovec a další účastníci
28.9. státní svátek (vražda sv. Václava)


Říjen 2016

5.10. Jazykové hry - Milan Kolka
12.10.  Slovanští bohové - Oldřich .A.Fischer
19.10. Mysli, lušti, bav se, uč se - Josef Vojáček
26.10. Nový Velký esperantsko-český slovník
k poctě 115. výročí klubu - Miroslav Malovec


Listopad 2016

2.11. Jazykové hry - Milan Kolka
9.11.  Švýcarská veřejná doprava - Miroslav Hruška
16.11. Vzpomínka na Detleva Blankeho - Josef Vojáček
23.11. Návštěva Záhřebu - Miroslav Hruška
30.11. Nejen se bavit, ale také přemýšlet a učit se - Josef Vojáček

Prosinec 2016

7.12. Mikuláš - Věra Podhradská
14.12. Neteda TED čili nenudný TED - Miroslav Hruška


2015

Leden 2015

7.1. Pavel Kaščák – zrušeno, v klubovně se stále pracuje, přloženo na 11. únor
14.1. Náš kocour – Josef Vojáček
21.1. 
Výroční schůze Sdružení
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.1. Hodí se esperanto pro meziplanetární komunikaci? - Zdeněk ZávodnýÚnor 2015

4.2. Výroční schůze Klubu
11.2. Nová Zelená stanice (Verda Stacio) Pavel Kaščák
18.2. 
Louis Braille a Jeroným Lorm - Oldřich Arnošt Fischer
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
25.2. Tvorba internetových stránek a jazyk HTML – Milan KolkaBřezen 2015

4.3. Ditiskoj – Potápníci – Oldřich Arnošt Fischer
11.3. Jak vnímám krásu kolem sebe – Diskuse
18.3.  Francouzští básníci - Anna Veselá
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
25.3. Z naší klubové kroniky po válce – Miroslav Malovec

Duben 2015

1.4. Zamenhofův adresář esperantistů – Marek Blahuš
8.4.  Nebezpečný jazyk – Josef Vojáček
15.4.  Wikipedisté navštívili dům Karla Čapka – Miroslav Malovec (Francouzští básníci – Anna Veselá – zrušeno pro nemoc)
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
22.4. Těžký život s energickou ženou – B. Trzosová, Z. Závodný (scénka)
29.4. Návštěva Polska – Miroslav Hruška

Květen 2015

6.5. Zpráva o tvorbě nového webu – Milan Kolka
13.5.  Biblické dny ve Wroclavi - Oldřich A. Fischer, Gabriella Stier
20.5.  Doplňující poznámky k životopisu a dílu F.V. Lorenze - manželé Vlastimil kaj Věra Novobilští, Ústí nad Labem
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.5. Esperantská videa – Josef Vojáček

Červen 2015

3.6. Je esperanto pouze požitek, ale žádný užitek? - Zdeněk Závodný
10.6. Princ se žlutou hvězdou – Miroslav Malovec
17.6.  Povídejte, bavte se a učte se – Josef Vojáček
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
24.6. Setkání na zahradě u manželů Veselých

Červenec – Srpen – schůzky se nekonají

Září 2015

2.9. Dojmy z dovolené
9.9. 21. ekumenický esperantský kongres ve Strasburgu – Oldřich Arnošt Fischer, Gabriella Stier
16.9. 
Návštěva francouzských esperantistů – vyjímečně na Starobrněnské!
23.9. Vyvíjí se esperanto v univerzální jazyk vědy? - Zdeněk Závodný
30.9. 71. mezinárodní kongres esperantské mládeže (IJK) ve Wiesbadenu – Miroslav HruškaŘíjen 2015

7.10. Letní esperantské studium v Martině 2015 – Milan Kolka
14.10.  Idiotismy – Miroslav Hruška
21.10.  Měkkýši – Oldřich Arnošt Fischer
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.10.
státní svátek – schůzka odpadáListopad 2015

4.11. Antonín Zhoř a Eduard Štorch – Oldřich Arnošt Fischer
11.11. Film Gerta zmizela 1 – Milan Kolka
18.11. Něco z ezoteriky – Slavomír Barták
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
25.11. Film Gerta zmizela 2 – Milan KolkaProsinec 2015

2.12. Josef Vondroušek (1904-1995) – Miroslav Malovec (foto)
9.12. Zábavné vyučování – Josef Vojáček
16.12. Vánoce přicházejí - členové
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

2014
Leden 2014

1.1.  nekoná se
8.1.  Alenka v říši snů: Prasátko – Zdeněk Závodný
15.1.Výroční členská schůze Sdružení
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

18.1. Prezentace knihy Rusové a Morava
22.1. V zemi Sikulů - Oldřich Arnošt Fischer - Gabriella Stier
29.1.  10 krásných zmizelých míst Brna – Věra PodhradskáÚnor 2014

5.2. Výroční schůze Klubu
12.2. 
Styly a LibreOffice – Milan Kolka
19.2. Tvorba slov v esperantu (o připravované knize) – Jan Werner
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.2. Alenka v říši snů: Kdo ukradl dorty? - Zdeněk Závodný
Březen 2014

5.3. Konverzace: jak ses stal esperantistou – všichni, řídí Věra Podhradská
12.3. Zapomenuté osobnosti českého esperantského hnutí – Jan Werner
19.3. Beseda na téma „Je esperanto kódem nebo jazykem“ - Zdeněk Závodný, Jan Werner, Miroslav Malovec
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.3. Hmyz v našich domovech – Oldřich Arnošt FischerDuben 2014

2.4. Cestování po Švýcarsku 1 – Miroslav Hruška
9.4. Cestování po Švýcarsku 2 – Miroslav Hruška
16.4. Zelená stanice z Ostravy – Pavel Kaščák, Jarmila Čejková – neuskutečnilo se (náhradní program)
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
24.4. Dělostřelci proti letcům – Zdeněk Závodný
30.4. Esperanto stupeň po stupni – Josef VojáčekKvěten 2014

7.5. 61 hodin půstu – Miroslav Hruška
14.5. 21. srpen 1968 – Josef Vojáček
21.5. Rerum novarum – Oldřich Arnošt Fischer
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.5. Drogy a kouření, zdravotní riziko – Zdeněk ZávodnýČerven 2014

4.6. Lužice – Milan Kolka
11.6. Soros: Maškaráda kolem smrti – Miroslav Malovec
18.6. Válečná léta Františka Baďury – Milada Vondroušková
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
25.6. Na zahradě u VeselýchČervenec – Srpen - Prázniny

Září 2014

3.9. Poprázdninové povídání - klub
10.9. Miluje Bůh geje?
- Zdeněk Závodný
17.9. 
Miloš Urban: "Hovory z baru aneb Proč nezavést v Unii Esperanto?" - Jan Werner, Bohumila Trzosová

(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
24.9. Vzteklina – Oldřich Arnošt FischerŘíjen 2014

1.10. Nebezpečí phishingu na internetu – Milan Kolka
8.10.  Mé zkušenosti s rozhlasem – Josef Vojáček
11.10.Výlet do Rajhradu

15.10. 20. ekumenický esperantský sjezd v Tridentu - Oldřich Arnošt Fischer, Gabriella Stier
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
22.10. Do centra Brna usedne housenka – Jan Werner

29.10. Krasci a kůrovci – Oldřich Arnošt FischerListopad 2014

5.11. Doplnění Kraftova Česko-esperantského slovníku: A – Jan Werner, Miroslav Malovec
12.11. Povídání o Rokycanech – Jiřina Ulrychová

19.11. Věra Nosková a její kniha "Proměny" – Jan Werner
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.11. Globish aneb jak se rozšířila angličtina – Miroslav MalovecProsinec 2014

3.12. Jak vnímám krásu kolem nás? - Diskuse účastníků schůze – schůze odpadla kvůli výměně oken
10.12. Hmyz a esperanto (O. A. Fischer) + Wikikonference – přijde natáčet Český rozhlas – POZOR: v klubovně na Hybešově 65a (na Starobrněnské se stále pracuje na výměně oken)
17.12. Vzpomínky na pana Vondrouška – Věra Podhradská, Miroslav Malovec
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)


2013

Januaro 2013

2.1.  ne okazos
9.1.  Slovaka literaturo kaj Fabelo pri la dekdu monatoj - Zdeněk Závodný
16.1. Jarkunveno de la Societo
(Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.1.  ThDr. Jan Filip - Oldřich Arnošt Fischer
30.1.  La Unua Mondmilito - Libuše Baroňová


Februaro 2013

6.2. Jarkunveno de la Klubo
13.2. Loko de lasta ripozo de Johano Žižka - Oldřich Arnošt Fischer
20.2. Kiu estis Georg Placzek (1905-1955) - Jan Werner
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.2. Ne miksu! - Josef Vojáček
Marto 2013

6.3. Stato de la Kolekto pri Brno en Esperanto - Jan Werner
13.3. Urbo Satu Mare en Transilvanio - Oldřich Arnošt Fischer
20.3. Komuna prijuĝo de la freŝe eldonita Ĉeĥa-esperanta frazeologio de Josef Cink - M. Malovec
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.3. Martin Novosad kaj la budhismo - Miroslav MalovecAprilo 2013

3.4. Vizito de Bohemsaksa Svislando - Miroslav Hruška
10.4.  Toxoplasma gondii kaj toksoplazmozo - Oldřich Arnošt Fischer
17.4. Kvizo pri Brno - Miroslav Hruška
(
en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
24.4. Tago de Patrino - Zdeněk ZávodnýMajo 2013

1.5. ŝtata festotago
8.5.  ŝtata festotago

15.5.  Petr Ginz kaj Esperanto - Vlastimil kaj Věra Novobilský
(
en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
22.5. Aktuale pri fervoja konkurenco en Ĉeĥio - Miroslav Hruška
29.5. Eroj el la historio de Brno - Věra Podhradská

Junio 2013

5.6. Alberto Vojtěch Frič - Oldřich Arnošt Fischer
12.6.  Faktoj pri la morto de Jan Masaryk - Jan Werner
19.6. Jiří Vítězslav Šamla - Miroslav Malovec
(
en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.6.Amika restado en la ĝardeno de la geedzoj VeselýJulio – Aŭgusto – ferioj, la kunvenoj ne okazas

Septembro 2013

4.9. La klubejo estas riparata – kunveno ne okazos
7.9. Komuna ekskurso al datreveno de EK Přerov, kolektiĝo 6.45 h en la stacidoma halo
11.9. 
La klubejo estas riparata – kunveno ne okazos
18.9. Libro de libroj - Oldřich Arnošt Fischer – jubileo de la honora kluba prezidanto
(
en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
25.9. Ĉeĥa kaj slovaka literaturoj en Esperanto – Miroslav MalovecOktobro 2013

2.10. Seminario por instruistoj – Josef Vojáček
9.10.  Somera aŭstria vojaĝado – Miroslav Hruška
16.10. Esperantista identeco - ĉiuj
(
en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.10. Mia vojaĝado – Josef Vojáček
30.10.  Ĥlamidioj - Oldřich Arnošt FischerNovembro 2013

6.11. Alineoj kaj LibreOffice – Milan Kolka (foto)
13.11. 10 belaj malaperintaj lokoj de Brno – Věra Podhradská
20.11. Historiaj ĉevroj – Jan Werner
(
en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.11. Komponistino Vítězslava Kaprálová – Libuše BaroňováDecembro 2013

4.12. A. Strunecká – J. Patočka: La tempo venena (librorecenzo) – Jan Werner
11.12. Jan Blahoslav – Oldřich Arnošt Fischer
18.12 Ĝoja jarfino - ĉiuj
(
en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

2012

Januaro 2012

4.1.  Bestkuracista universitato en Brno - Oldřich Arnošt Fischer
11.1. Amuzu kaj lernu kun Juna Amiko - Josef Vojáček
18.1. Jarkunveno de la Societo
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
25.1. Signifo de akvo en nia vivo - Marie KlimentováFebruaro 2012

1.2. Jarkunveno de la Klubo
8.2.  Tibor Sekelj - Josef Vojáček
15.2.  Aktuala dekamerono - Zdeněk Závodný
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
22.2.  Grava persono de Brno (J. Šikula) - Věra Podhradská
29.2. Dancanta princino - Bohumila Trzosová
Marto 2012

7.3. Kiel Japanio apertiĝis al la mondo - Oldřiĉ Arnošt Fischer
14.3. Familiaj nomoj de ĉeĥoj - Zdeněk Hršel
21.3. Josef Cink - Lingvaj ludoj kaj enigmoj - Jan Werner
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.3. Esperanto kiel pontolingvo - Miroslav Malovec

Aprilo 2012

4.4. Genetike modifitaj organismoj - Oldřich Arnošt Fischer
11.4.  Titanik - Josef Vojáček
18.4. 
10 jaroj de Esperanto en Kohoutovice
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
25.4. Pri lando, kiu ne estante estas - Oldřich Arnošt FischerMajo 2012

2.5. Barono Trenck - Zdeněk Závodný
9.5.  Niaj unuaj damoj (prezident-edzinoj) - Věra Podhradská
16.5.  Almanako de Brno - membroj
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
19.5.
Komuna ekskurso al digolago kaj kastelo Veveří por festi la 10-an datrevenon
23.5. Profesoro Venceslao Dyk, parazitologo - Oldřich Arnošt Fischer
30.5.  Flor
ĝardenoj, ŜANĜO: Venecio - Bohumila Trzosová


Junio 2012

6.6. Francisko Lorenz kaj lia vojaĝo al Brazilo - Miroslav Malovec
13.6. Interesa
ĵoj de papilia mondo - Oldřich Arnošt Fischer
20.6. La verko de d-ro Josef Kavka - Jan Werner, Miroslav Malovec
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.6.
Kunveno en la ĝardeno de la geedzoj Veselý ŜANĜO: pro malsaniĝo de la geedzoj la kunveno en ilia ĝardeno estas nuligita, la programo okazos en nia klubejo en Starobrněnská 15.Julio 2012

2.-20.7.2012 Ekspozicio en Moravia Landa Biblioteko

Daŭrigo de la ekspozicio 21-30 julio 2012Septembro 2012

5.9. Postfesriaj impresoj - klubanoj
12.9. OSIEK-konferenco en Svitavy - Miroslav Malovec
19.9. Kuloj - flugantaj turmentuloj
- O. A. Fischer
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
20.9.2012 Partopreno en programo de Babylonfest 2012 kun temo Metamorfozoj de lingvo en Mahen-biblioteko (strato Kobližná) je la 16.30 h - Ljubov Vondroušková, Rusa Kleriga Societo en Moravio
26.9. La 62-a Kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) - O. A. FischerOktobro 2012

3.10. Verkaro de mistera Esperanta verkistino Yvette Swithmoore - Zdeněk Závodný
10.10. Erich Wolfgang Korngold - mondfama komponisto naskiĝinta en Brno - Miroslav Malovec
17.10. Neologismoj en Esperanto plu malpacigas la movadon - Jan Werner (diskuto super artikolo de A. Löwenstein: Poetoj detruas nian lingvon)
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
24.10. SES Nitra - Miroslav Hruška
31.10.
Unua mondmilito - Libuše BaroňováNovembro 2012

7.11. Tabanoj - Oldřich Arnošt Fischer
14.11. Sicilio - Miroslav Hruška
21.11. Aŭtora legado pri la remo: Feliĉo estas ... La membroj hejme skribe formulos sian imagon, kio estas homa feliĉo kaj en la kunveno la verketon tralegos. Sekvos komuna diskuto pri la temo.
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.11. Iom disvastigitaj interlingvoj - Josef Vojáček


Decembro 2012

5.12. Nikolaa vespero - Věra Podhradská
12.12. Nova Duden-vortaro - Jan Werner
19.12
. Libera tribuno pri la temo: Ĉu vi preferas la rektan elekton de la ŝtat-prezidento? -Gvidos la komitato
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

2011

Januaro 2011

5.1.  Planoj por 2011 - klubanoj
12.1.  Urbo de floroj - Zalaegerszeg - Bohumila Trzosová
19.1. Jarkunveno de la Societo
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.1. Adolf Loos - Věra Podhradská
Februaro 2011

2.2. Jarkunveno de la Klubo
9.2.  Niaj familiaj nomoj - Zdeněk Hršel
16.2.  Psikotroniko - diskuto - Slavomír Barták
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.2. Mia pasintjara feriado - Josef VojáčekMarto 2011

2.3.  Vikipedio ĉeĥa kaj Esperanta - Miroslav Malovec
9.3.  KELI-kongreso en Beregdaróc - Oldřich Arnošt Fischer
16.3. T. G. Masaryk - Milada Vondroušková
( en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.3. Urba vivo antaŭ 150 jaroj - Zdeněk Hršel
30.3. Kviza vespero - Věra PodhradskáAprilo 2011

6.4.  JES - Miroslav Hruška
13.4. Elementa muzika lernejo en Rosice - Jaroslav Bergl
20.4. Vojaĝoj en Francio - Nancy - Miroslav Hruška
( en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.4. Preparo por jubileo - kolektivoMajo 2011

4.5.  Hieronimo de Prago - Oldřich Arnošt Fischer
11.5. Aktuala Dekamerono - Zdeněk Závodný
18.5. Ĉeĥa Konferenco en Poděbrady - Pavel Lehký
(en Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
21.5. Soleno 110 jaroj de Eperanto en Brno
25.5. Pritakso de la kluba soleno

Junio 2011

1.6.  Mia amiko Seb el Kebeko - Bohumila Trzosová
8.6.  Husanaj militoj kaj la
ĉeĥa reĝo Georgo de Poděbrady - Oldřich Arnošt Fischer
15.6.  Lingvaj mispaŝoj en aktuala Esperant
o - Jan Werner
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
22.6. Kunveno en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice

 

Septembro 2011

7.9.  Postferiaj impresoj - eksterlandaj gastoj
14.9. Filipina Welser kaj Ferdinando de Tirolo  - Miroslav Malovec
21.9. Al filozofiaj fundamentoj de lingva universalismo (de Komenio al Zamenhof) - Mirek Čejka
(en Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.9. Ŝtata festo - libera tago

Oktobro 2011

5.10. Ne nur pri la 67-a IJK en Kievo - Miroslav Hruška/
12.10. Mi ne devas silenti - Zdeněk Hršel
19.10. Ota kaj Petr Ginz - Miroslav Malovec
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.10. Odonatologio - scienco pri libeloj - Oldřich Arnošt FischerNovembro 2011

2.11. Karel la pli Aĝa el Žerotín - Oldřich Arnošt Fischer
9.11. Signifo de akvo en nia vivo - Marie Klimentová
16.11. Universala lingvo laŭ VIA LUCIS - Milada Vondroušková a Bohumila Trzosová
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.11. Mia somera staĝo por E@I - Miroslav Hruška
30.11. Mark Twain - Miroslav MalovecDecembro 2011

7.12. Lasu skarabon vivi! - Oldřich Arnošt Fischer
14.12. Tago de L.L. Zamenhof - la 15-a de decembro - Jan Werner kaj kolektivo
21.12. Antaŭ
kristnaska kunsido
(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

2011

Leden 2011

5.1.  Plány na rok 2011 - členové klubu
12.1.  Město květů - Zalaegerszeg - Bohumila Trzosová
19.1. Výroční schůze Sdružení
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.1. Adolf Loos - Věra PodhradskáÚnor 2011

2.2. Výroční schůze klubu
9.2.  Naše příjmení - Zdeněk Hršel
16.2.  Psychotronika - beseda - Slavomír Barták
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.2. Moje loňská dovolená - Josef VojáčekBřezen 2011

2.3.  Wikipedie česká a esperantská - Miroslav Malovec
9.3.  Kongres KELI v Beregdaróc - Oldřich Arnošt Fischer
16.3.  T. G. Masaryk - Milada Vondroušková
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.3. Městský život před 150 lety - Zdeněk Hršel
30.3. Kvízový večer - Věra PodhradskáDuben 2011

6.4.  JES - Miroslav Hruška
13.4. Základní hudební škola v Rosicích - Jaroslav Bergl
20.4. Cesty po Francii - Nancy - Miroslav Hruška
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.4. Příprava na výročí - kolektivKvěten 2011

4.5.  Jeroným Pražský - Oldřich Arnošt Fischer
11.5. Aktuální Dekameron - Zdeněk Závodný
18.5.  Česká konference v Poděbradech - Pavel Lehký
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
21.5. Oslava 110. výročí esperanta v Brně
25.5. Zhodnocení oslavy klubu

Červen 2011

1.6.  Můj přítel Seb z Quebecku - Bohumila Trzosová
8.6. Husitské války a český král Jiří z Poděbrad - Oldřich Arnošt Fischer
15.6. Jazykové prohřešky v současném esperantu - Jan Werner
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
22.6. Schůze na zahradě u Veselých v Kohoutovicích

 

Září 2011

7.9.  Poprázdninové dojmy
14.9.  Filipína Welserová a Ferdinand Tyrolský - Miroslav Malovec
21.9. K filozofickým základům jazykového univerzalismu (od Komenského k Zamenhofovi) - Mirek Čejka
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.9. Státní svátek

Říjen 2011

5.10. Nejen o 67. IJK v Kyjevě - Miroslav Hruška
12.10. Nemohu mlčet - Zdeněk Hršel
19.10. Ota a Petr Ginzovi - Miroslav Malovec
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.10. Odonatologie - věda o vážkách - Oldřich Arnošt Fischer


Listopad 2011

2.11. Karel starší ze Žerotína - Oldřich Arnošt Fischer
9.11. Význam vody v našem životě - Marie Klimentová
16.11. Via Lucis - Milada Vondroušková a Bohumila Trzosová
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.11. Má letní stáž pro E@I - Miroslav Hruška
30.11. Mark Twain - Miroslav MalovecProsinec 2011

7.12. Nech brouka žít - Oldřich Arnošt Fischer
14.12. Den L.L. Zamenhofa (15. prosinec) - Jan Werner a kolektiv
21.12. Předvánoční posezení
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) 

 

 2010

Leden / Januaro 2010

6.1.  Slovo předsedy / Alparolo de la prezidanto - Miroslav Malovec
13.1.  Mazi en Gondolando - Josef Vojáček
20.1..  Výroční schůze Sdružení - Jarkunveno de la Societo
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.1. Kvíz / Kvizo - Marek BlahušÚnor / Februaro 2010

3.2. Výroční schůze Klubu - Jarkunveno de la Klubo
10.2.  Esperantské hnutí v Izraeli / Esperanto-movado en Izraelo - Zdeněk Závodný
17.2.  Brazilská komunita „Bona Espero“ La brazila establo „Bona Espero“ - Adolf Veselý
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
24.2. Přísloví v esperantu / Proverbaro Esperanta - Zdeněk HršelBřezen / Marto 2010

3.3.  Paměť esperantského hnutí / Memoro de nia Esperanto-movado - Miroslav Malovec
10.3.  Kvíz / Kvizo - Věra Podhradská
17.3.  Veršem neveršem o jaru / Verse neverse pri la printempo -
Zdeněk Závodný
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
24.3. Klubová knihovna / Nia kluba biblioteko - Miroslav Malovec
31.3. Nizozemí / Nederlando - Bohumila TrzosováDuben / Aprilo 2010

7.4.  Překlad fejetonu „Vymyslet slovo“ / Traduko de la felietono „Elpensi vorton“ - Jan Werner
14.4. Španělsko / Hispanio - Bohumila Trzosová
21.4. Postavení žen ve společnosti - panelová diskuse, vede M.Vondroušková / Pozicio de virinoj en la socio - paneldiskuto, gvidas M. Vondroušková (v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28.4. Den otevřených dveří v sídle Světového esperantského svazu / Malferma Tago en la Centra Oficejo de UEA - Marek BlahušKvěten / Majo 2010

5.5. Setkání českých a saských mladých esperantistů / Renkontiĝo de ĉeĥa kaj saksa E-junularo - Marek Blahuš a Miroslav Hruška
12.5.  Asturie, země a kultura / Asturio, lando kaj kulturo - Caesáreo García Fernández
19.5. Česká konference Poděbrady / eĥa konferenco en Poděbrady - Pavel Lehký
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
26.5. J. Werner: Překlad studentského románu "Hrdá srdce" od Edy Jitzovského

Traduko de la studenta romano „Fieraj koroj“ far Eda Jitzovský

Červen / Junio 2010

2.6.  Karel Hynek Mácha - kolektiv
9.6.  Mohamed a vznik islámu / Mahometo kaj estiĝo de Islamo - Miroslav Malovec
16.6.  Významná osobnost města Brna / Grava persono de Brno - M.Malovec
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
23.6. Film o setkání esperantské mládeže v Liberci 2009 / Filmo pri IJK Liberec 2009
30.6. Schůze na zahradě u Veslých v Kohoutovicích /Renkonto en la ĝardeno de la geedzoj Veselý

 

Září / Septembro 2010

1.9.  Prázdninové dojmy / Feriaj impresoj (členové klubu)
8.9.  Co nového v UEA a ČES / Kio nova en UEA kaj ĈEA (kolektiv)
15.9.  F. V. Lorenz - zázračný polyglot - mirakla poligloto (Jan Werner)
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
22.9. Odzbrojte! /For la batalilojn! - Bertha von Suttner (Miroslav Malovec)
29.6. Mr. Tot kupuje tisíc očí / Mr. Tot aĉetas mil okulojn (Miroslav Malovec)

Říjen / Oktobro 2010

6.10. Cestoval jsem po Francii / Mi vojaĝis en Francio (Miroslav Hruška)
13.10. Navštívila jsem Španělsko / Mi vizitis Hispanujon (Marie Klimentová)
20.10. Esperantská literatura / Esperanta literaturo (Zdeněk Závodný)
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
27.10. Adolf Loos (Věra Podhradská)


Listopad / Novembro 2010

3.11. Hádej, kdo jsi, a jiné hry / Divenu, kiu vi estas, kaj aliaj ludoj (kolektiv)
10.11. Jak jsem učil děti esperantu / Kiel mi instruis Esperanton al infanoj (Miroslav Hruška)
17.11.
Státní svátek - schůzka odpadá / Ŝtata festotago - la kunveno ne okazis
24.11.
Světové kongresy na Kubě / Universalaj kongresoj en Kubo Marek Blahuš
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)


Prosinec / Decembro 2010

1.12. Byl jsem v Americe /Mi estis en Ameriko - Josef Vojáček
8.12. Mikulášský večer s tombolou / Nikolaa vespero kun tombolo - Věra Podhradská
15.12. Advent a vánoce / Advento kaj Kristnasko (kolektiv)
(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

 Programoj de la klubo en 2009

 

7.1.2009 El vojaĝoj tra Eŭropo Zdeněk Hršel

14.1.2009 Eminentuloj esperantistaj klubanoj

21.1.2009  Jarkunveno + Lingva redakto - nevenkita fortreso – Jan Werner

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

28.1.2009 Katalunio kaj la kataluna lingvo Eric Arrufi Franch (bedaurinde ne okazis)

4.2.2009 Jarkunveno de la klubo klubanoj

11.2.2009 Preĝejo de S-ta Egidio - la plej malnova memorindaĵo en Brno Jana Pivoňková

18.2.2009 La projekto „Memoro de ĉeĥa Esperanto-movado“ Věra Podhradská kaj kol.

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

25.2.2009 Tajlando Bohumír Krepčík

4.3.2009 La danĝera lingvo Zdeněk Hršel

11.3.2009 Irlando Jarmila Handlová

18.3.2009 Rimarkoj el la studo en Belgio Marek Blahuš

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

25.3.2009 Virinoj en Afriko Zdeněk Závodný

1.4.2009 Lingvaj aspektoj de ekonomiko Pavel Lehký

 8.4.2009 Ruĝdoma sonĝo - ĉina ĉefverko en Esperanto Miroslav Malovec

15.4.2009 60 jaroj de ĉeĥa-esperanta vortaro de fratoj Filip

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

22.4.2009 Vojaĝoj tra Eŭropo Zdeněk Hršel

29.4.2009 Kvizoj Věra Podhradská

6.5.2009 Verda Stacio Miroslav Malovec

 13.5.2009 František Pytloun kaj Josef Vítek en rememoroj - Zdeněk Hršel

20.5.2009 Spertoj de ĉeĥia ambasadoro en Aŭstralio - Jaroslav Suchánek

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

27.5.2009 Efiko de humido kaj akvo je konstruaĵoj Jan Werner

3.6.2009 Svislandaj lingvoj Pavel Lehký

 10.6.2009 Kiel mi lernis Esperanton Zdeněk Hršel

17.6.2009 Milda Jakubcová 1899-1979, jubileoj de la poetino – Jan Werner

 (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

18.6.2009 Poezia programo de Ljubov Vondroušková Mahen-biblioteko

24.6.2009 Amika kunesto de la mebroj en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice ekde la 15-a horo - kolektiv

2.9.2009 Lančov Věra Podhradská

 9.9.2009 Ekonomio malsanas pro neefika komunikado – 1 - Pavel Lehký

16.9.2009 Pri feriaj esperantistaj aranĝoj - informos la membroj (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

23.9.2009 La ŝtona urbo - romano pri Romo de esperantistino Anna Löwenstein - Miroslav Malovec

30.9.2009 IJK Liberec – Marek Blahuš

7.10.2009 Marco Polo – Miroslav Malovec

 14.10.2009 Asocia konferenco – kolektivo

21.10.2009 Starto de mia universitata studo, unuaj impresoj – Miroslav Hruška

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

4.11.2009 Ekonomio malsanas pro neefika komunikado – 2 – Pavel Lehký

 11.11.2009 Legendoj pri Brno – kolektivo

18.11.2009 Diskuto je la temo: La 17-a de novembro 1989 – historia evento de nia lando.

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Ĉe la ronda tablo: Blahuš, Lehký, Podhradská, Vondroušková, Werner

25.11.2009 Filmo "Gerda malaperis!" – Pavel Lehký

2.12.2009 Nikolaa vespero – kolektivo

 9.12.2009 Lingva modularo (Lingvaj ludbrikoj) – Pavel Lehký

16.12.2009 Kristnasko en nia junaĝo kaj nun. (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Kolektiva programo sub gvido de Věra Podhradská

 

 

Programoj de la klubo en 2008

 

 

2.1.2008 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

 9.1.2008 Islando  kaj Ferooj – B. Krepčík

16.1.2008 Slava karaktero de Esperanto (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Jan Werner

23.1.2008 Carpe diem – klubanoj

30.1.2008 Jarkunveno – klubanoj

6.2.2008 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

13.2.2008 Silvestro en Malborko – Mirek Hruška

20.2.2008 Historio kaj nuntempo de Kohoutovice (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Libuše Baroňová, Zdeněk Závodný

27.2.2008 Interlingvistoj konferencis – Marek Blahuš

5.3.2008 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

13.3.2008 Ĉuado – klubanoj

19.3.2008 85 jaroj de Esperanto-klubo Přerov (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Květa Černá

26.3.2008 Fratoj el Tesaloniko – Miroslav Malovec

2.4.2008 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

9.4.2008  Persa regno – Miroslav Malovec

16.3.2008 Esperanto kaj Ido antau 100 jaroj  – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Věra Podhradská, Milada Vonddroušková

23.4.2008 Kiel diri...? – Zdeněk Hršel

30.4.2008 Domstrukturoj – Jan Werner

7.5.2008 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

14.5.2008 Esperanto kaj junularo – Marek Blahuš

21.5.2008 Pragaj poetoj   – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Jiří Patera

28.5.2008 Aŭgurejo – Zdeněk Závodný

4.6.2008 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

11.6.2008 Kubo kaj Meksikio – Bohumír Krepčík

18.6.2008 Alena Růžičková-Pavlínová (1910-2003)     (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Jan Werner

25.6.2008 Amika kunesto en la ĝardeno de la geedzoj Veselý – klubanoj

3.9.2008 Lingva angulo

10.9.2008 Kiel diri ... – Zdeněk Hršel

17.9.2008 Komparo de franca kaj ĉeĥa kuirartoj – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Anička Veselá

24.9.2008 Esperanto-muzeo en Svitavy – Miroslav Malovec

1.10.2008 Lingva angulo – klubanoj

8.10.2008 Post kongreso – klubanoj

15.10.2008 La 28-a de oktobro 1918 – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

membroj de la societo –

22.10.2008 Vortaraj novaĵoj – Zdeněk Hršel

29.10.2008 Karolo la Granda – Miroslav Malovec

5.11.2008 Lingva angulo – členové klubu

12.11.2008 Frazeologio – Miroslav Malovec

19.11.2008 Ĉiu lingvo estas komunikilo ankaŭ de spirito – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – členové sdružení

26.11.2008 R-kvizo – Zdeněk Hršel

3.12.2008 Nia junularo – členové klubu

10.12.2008 Esperanto gazetaro kaj informado – Zdeněk Hršel

17.12.2008 Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj en Ĉeĥio kaj en la mondo – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Miroslav Malovec

 

 

Programoj de la klubo en 2007

 

3.1.2007 Eksterordinaraj travivaĵoj – Mgr. Zdeněk Hršel

10.1.2007 Esperanta gazetaro – klubanoj

17.1.2007 Ĉeĥa literaturo en Esperanto - katalogo de Tomáš Pumpr – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Inĝ. Jan Werner, Miroslav Malovec

24.1.2007 Vespero de anekdotoj – Mgr. Zdeněk Hršel

31.1.2007 Kluba jarkunveno – komitato

7.2.2007 Dulingvismo – Mgr. Zdeněk Hršel

14.2.2007 Ivo Lapenna – Miroslav Malovec

21.2.2007 Poezio de Eli Urbanová   (okaze de ŝia 85-a vivjubileo) – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Milada Vondroušková, Jan Werner

28.2.2007 Kiel oni diru? – Mgr. Zdeněk Hršel

7.3.2007 120 jaroj de Esperanto – Miroslav Malovec

14.3.2007 Vespero de humuro kaj ludoj – Věra Podhradská

21.3.2007 Neforgesindaj personoj de mia Esperantujo – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Slavomír Barták

28.3.2007 Pri proverboj – Mgr. Zdeněk Hršel

4.4.2007 Lingva konsultejo – Hršel, Malovec

 11.4.2007 Japanio kaj la 92-a kongreso de UEA – Závodný, Handlová

18.4.2007 120 jaroj de Esperanto (2) – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Miroslav Malovec

25.4.2007 Mia favorata literaturo – Mirek Hruška

2.5.2007 Lingva konsultejo – Hršel, Werner

9.5.2007 Brunno - planoj por estonto – Mirek Hruška

16.5.2007 Historio de landnomoj en Esperanto – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Ing. Jan Werner

23.5.2007 Suplemento al Kraft-vortaro – Miroslav Malovec

30.5.2007 Historio de la angla lingvo – Mgr. Zdeněk Hršel

6.6.2007 Lingva konsultejo – Werner, Malovec

13.6.2007 Niaj travivaĵoj kun Esperanto – klubanoj

20.6.2007 Parapsiĥologio - ekstersensa perceptado – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Salvomír Barták

27.6.2007 Amika kunesto en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice ekde la 15-a horo – klubanoj

5.9.2007 Lingva konsultejo – Zdeněk Hršel

 12.9.2007 Ferdinand Hodler (1853-1918) – Miroslav Malovec

19.9.2007 Tra Ukrainio kun Esperanto – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Marek Blahuš, Mirek Hruška, Karel Rydlo

26.9.2007 Pri la konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Polička 21.-23.9.2007 – Miroslav Malovec

3.10.2007 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

 10.10.2007 Infana Esperanta verkisto – Miroslav Malovec

17.10.2007 Ĉu Esperanto lingvo de Eŭropa Unio? – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Zdeněk Závodný

24.10.2007 Esperantaj bibliotekoj – Miroslav Malovec

31.10.2007 Majstro de traduko (M. Lukáš) – Zdeněk Hršel

7.11.2007 Lingva angulo – Zdeněk Hršel

 14.11.2007 Strategio de Esperanto – Miroslav Malovec

21.11.2007 Oldřich Franzl – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Parencoj, Jan Werner, Miroslav Malovec

28.11.2007 Kazo de Jan Antonín Baťa – Jan Werner

5.12.2007 Lingva anguleto – Zdeněk Hršel

 12.12.2007 La familio de Jesuo – Miroslav Malovec

19.12.2007 Vintra rakontado (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Marie Malá

 

 

Programoj de la klubo en 2006

 

4.1.2006 Niaj perspektivoj en 2006 – Mgr. Zdeněk Hršel

 11.1.2006 Esperanto en Stuttgart kaj FRG – Marek Blahuš

18.1.2006 Esperanto en universitatoj – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Inĝ. Josef Vojáček

25.1.2006 Kvizoj, enigmoj – Věra Podhradská

1.2.2006 Kluba jarkunveno

 8.2.2006 Romiaj imperiestroj – Miroslav Hruška

15.2.2006 Mia vojaĝo al Kosovo – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Zdeněk Závodný

22.2.2006 Skrablo (Scrabble) – Marek Blahuš

1.3.2006 Leksikono de literaturistoj – Mgr. Zdeněk Hršel

 8.3.2006 Brunnaj legendojMiroslav Hruška

15.3.2006 Esperanto ĉe Interreto – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Marek Blahuš

22.3.2006 Mirakloj, misteroj – Věra Podhradská

29.3.2006 Nocioj kaj nomoj el arkitekturo – Inĝ. Jan Werner

5.4.2006 Esperanto - ĉu hobio aŭ politikaĵo? – Mgr. Zdeněk Hršel

 12.4.2006 Legendoj de Brno 2Mirek Hruška

19.4.2006 Fremdlingva instruado kiel publika politiko laŭ prof. Grin – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Kolektivo

26.4.2006 Falo de Konstantinopolo – Miroslav Malovec

3.5.2006 Mirakloj, misteroj – Věra Podhradská

10.5.2006 Nova fervoja stacio en Brno – Inĝ. Jan Werner

17.5.2006 Kiel mi lernis la gepatran lingvon de mia edz(in)o – (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – A. Veselá + A. Veselý

24.5.2006 Aktuala konversacio – Mgr. Zdeněk Hršel

31.5.2006 Nia biblioteko – Miroslav Malovec

7.6.2006 Ĉeĥa literaturo en Esperanto – Miroslav Malovec

 14.6.2006 Praktika konversacio – Zdeněk Hršel

21.6.2006

a) Radioamatoroj kaj Esperanto – František Frýbert

b) Enkonduka leciono al vortfarado – Ing. Jan Werner

  (en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

28.6.2006 Ferioj kun Esperanto – Atentu ŝanĝon de la loko! En la ĝardeno de la geedzoj Veselý, Libušino údolí 146, kontribuo por manĝeto 50 Kč. – Věra Podhradská

6.9.2006 Somero kun Esperanto           

13.9.2006 El legendoj de BrnoMirek Hruška

20.9.2006 Radioamatoroj kaj Esperanto – (v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – František Frýbert

27.9.2006 J. K. Tyl - 150-a datreveno de morto – Miroslav Malovec

4.10.2006 Naše svazová konference – Věra Podhradská

 11.10.2006 Služby esperantských institucí – Mgr. Zdeněk Hršel

18.10.2006 Slezko - často diskutovaný fenomén – (v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Ing. Vlastimil Kočvara

25.10.2006 Babička v esperantu – Miroslav Malovec

1.11.2006 Vortokona kvizo – Mgr. Zdeněk Hršel

8.11.2006 Rembrandt – Miroslav Malovec

15.11.2006 Niaj someraj tendaroj 1952-2006 – (v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Věra Podhradská

22.11.2006 Pri la itala poezio – Zdeněk Závodný

29.11.2006 Lingvoj en interreto – Marek Blahuš

6.12.2006 Vitaminoj  – Marie Klimentová

 13.12.2006 Historio de Kristnasko – Mgr. Zdeněk Hršel

20.12.2006 Lingva problemo de modalaj verboj en la internacia lingvo Esperanto (pri »devi« k.a.) – (v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice) – Z. Hršel, M. Malovec, J. Werner

 

 

Program klubu v roce 2005

 

5.1.2005 Ankaŭ eraroj instruas – Mgr. Zdeněk Hršel

12.1.2005 Biero sanigas – František Frýbert

26.1.2005 El gazetaro – Mgr. Milena Picková

2.2.2005 Horeto kun kvizo – Věra Podhradská

9.2.2005 Aktualaĵoj. – Jarkunveno de la klubo – Mgr. Zdeněk Hršel

23.2.2005 Impresoj pri IKF en Ústí nad Labem – Jarmila Handlová

2.3.2005 Pri maŝinelementoj en Esperanto – Miroslav Malovec

9.3.2005 Retrospekto al la junulara „Tagiĝo“ – Ing. Jan Werner

23.3.2005 Ŝercoj, enigmoj – Věra Podhradská

30.3.2005 Lingvoscio kaj strategio. (Diskuto) – Mgr. Zdeněk Hršel

6.4.2005 Objevování kosmu – Miroslav Hruška

 13.4.2005 Zahájení kurzu esperanta. Otázky a odpovědi. – Mgr. Zdeněk Hršel

27.4.2005 Jazykový seminář ve Skokovech – Mgr. Milena Picková

4.5.2005 Každý jednu anekdotu – Mgr. Zdeněk Hršel

11.5.2005 Můj začátek s esperantem – Mgr. Milena Picková

25.5.2005 Co a jak s internetem? – Miroslav Hruška

1.6.2005 Václav Černý – Miroslav Malovec

 8.6.2005 Co a jak s mobilem? – Miroslav Hruška

22.6.2005 Schůze brněnských esperantistů

29.6.2005 Prázdniny s esperantem – Věra Podhradská

7.9.2005 Miloš Lukáš - mistr překladu – Mgr. Zdeněk Hršel

 14.9.2005 Vespero de kvizoj kaj enigmo – Věra Podhradská

5.10.2005 Brána esperanta otevřená. Otázky a odpovědi – Mgr. Zdeněk Hršel

12.10.2005 Odborná literatura v esperantu – Ing. Jan Werner

26. 10.2005 Procházky po Brně – Miroslav Hruška

2. 11.2005 Náš 11. sjezd – Miroslav Malovec

9. 11.2005 Paroliga kurso – Věra Podhradská

23. 11.2005 Skokovy 2005 – Jarmila Handlová

30. 11.2005 Jubilea Marka Twaina – Miroslav Malovec

7. 12.2005 Co dělat pro zdraví – Marie Klimentová

14. 12.2005 Esperanto v roce 2005 – Mgr. Milena Picková

 

Program Sdružení v roce 2005

19.1.2005        M. Klimentová:                                                           Esperantské přátelství přes hranice

16.2.2005        Z. Hršel:                                                                     Angličané o angličtině

16.3.2005        Ing. J. Werner:                                                            Ortofonie a retorika

20.4.2005        MUDr. V. Škoda:                                                       Historie plánových jazyků

                        M. Hruška:                                                                 Plánové jazyky na internetu

18.5.2005        Ing. Jan Werner:                                                         Kurisu Kei japonský esperantista a bohemista

15.6.2005        Mgr. Milena Picková + Blanka Krchňáková:               Kdo byl Rudolf Krchňák

10.-11.8.2005                                                                                   Návštěva hostů Esperanto Rennes

21.9.2005        Jarmila Rýznarová:                                                      Asocio de handikapuloj

19.10. 2005     Ing. Jan Werner:                                                         Přemysl Pitter - čtení z Kraftovy knihy „Heroo de amo“

16.11.2005      Miroslav Smyčka:                                                       Homaranismo de L.L. Zamenhof

21.12.2005      Ing. Jan Werner:                                                         Esperanta baza konstrufaka leksiko

 

 

Program klubu v roce 2004

7.1.2004 Mir. Malovec Esperantské sci-fi

14.1.2004 Věra Podhradská Organizace – výroční členská schůze

28.1.2004 Mgr. Z. Hršel: Evropské menšiny  

4. 2.2004         Mgr. Zd. Hršel:                        Kdo to ví, odpoví

11. 2.2004       Mgr. M. Picková:                    Činnost katolické sekce ČES

25. 2.2004       Mir. Malovec:              Valdštejn a jeho konec

 3. 3.2004        Ing. Jan Werner:                      Evropská unie

10. 3. 2004      Věra Podhradská:                    Dovolená s esperantem

24. 3. 2004      Mir. Malovec:              Spisovatel Fr. Omelka

31. 3. 2004      Mgr. Zd. Hršel:                        Překladatel Miloš Lukáš

 7. 4. 2004                                                      Připravujeme se na Velikonoce

14. 4. 2004      Miroslav Malovec:                   Gramatika v kostce

28. 4. 2004      Mgr. Milena Picková:   Jazykové semináře

5.5. 2004         J. Handlová -                           Zájmové akce seniorů

12.5. 2004       V. Podhradská -                      Konverzační hodinka

26.5. 2004       M. Picková -                           Památky Unesko v ČR

2.6. 2004         Marta Lorková:                       Smějete se rádi?

9.6. 2004         Zdeněk Hršel:                          Esperanto v Africe

23.6. 2004       Věra Podhradská:                    Jedeme na dovolenou

30.6. 2004       Miroslav Malovec:                   Esperantský průkopník Albert Škarvan

1.9. 2004         Jarmila Handlová:                    Kongres KELI

8.9. 2004         Mir. Malovec:              Původní literatura v esperantu

22.9. 2004       Věra Podhradská:                    Praktická konverzace

29.9. 2004       Mgr. Z. Hršel:              Časopis Monato

6.10. 2004       Miroslav Hruška:                     Mé prázdniny

13.10. 2004     Mgr. Mil. Picková:                   Kongres IKUE na Litvě

27.10. 2004     Mgr. Zd. Hršel:                        90 let esperantského překladu „Babičky“

3.11. 2004       Věra Podhradská:                    Kvízy a hádanky

10.11. 2004     Miroslav Malovec:                   Mika Waltari

24.11. 2004     Ing. Jan Werner:                      I snadné esperanto vyžaduje studium

1.12. 2004       Mgr. Zdeněk Hršel:                 Otázky a odpovědi

4.12.2004 Koncert k 100, výročí narození Josefa Vondrouška a Vilibalda Scheibera

8.12. 2004       Mgr. Milena Picková:   Josef Vondroušek a Vilibald Scheiber

 

Program Sdružení v roce 2004

21.1.2004        Mgr. Z. Hršel:              O projektech mezislovanského jazyka

18.2.2004        Ing. J. Werner:                         Nový matematický slovník M. Bavanta

17.3.2004        Ing. L. Dvořáková:                  Cíl a způsoby regionální spolupráce

21.4.2004        Ing. Jan Werner:                      Za 10 dní se staneme občany Evropské unie

19.5.2005        MVDr. O. A. Fischer: Hmyz z řádu blech

16.5.2004        -                                              Využíváme internet ve prospěch esperanta

15.9.2004        M. Klimentová:                        Moje zahraniční kontakty pomocí esperanta

20.10.2004      L. a  V. Dvořákovi:                  89. světový kongres esperanta v Pekingu

17.11.2004      -                                              Esperanto v totalitních režimech. Vzpomínky na minulost.

15.12.2004      -                                              Rennes - partnerské město - esperantská spolupráce

 

Program klubu v roce 2003

8.1.2003          Z. Hršel:                                  Nova Plena Ilustrita Vortaro

22.1.2003        O.A.Fischer:                            Kokcineloj

29.1.2003        M. Lorková:                            Saniga forto de arboj

5.2.2003          V. Podhradská:                       Rememoro pri filmaktoroj

12.2.2003        Z. Hršel:                                  Gaja fonetiko

26.2.2003        -                                              Jarkunveno

5.3.2003          Mgr. Zdeněk Hršel:                 Lingva kurso

12.3.2003        Miroslav Malovec:                   Vizito en Frankfurt

26.3.2003        Marta Lorková:                       Bonan apetiton

2.4.2003          Libuše Trojanová:                    Mia amiko el steloj

9.4.2003          Marie Klimentová:                   Kiel mi komencis

23.4.2003        Jarmila Handlová:                    Turkio (kun diapozitivoj)

30.4.2003        Mgr. Milena Picková:   Urbo Humpolec

7. 5.2003         Marta Lorková:                       Kion vi eble ne aŭdis

14.5.2003        Mgr. Zdeněk Hršel:                 Paroliga horo

28.5.2003        Mgr. Milena Picková:   Lingva seminario de AEH en Skokovy

4. 6.2003         MVDr. O. A. Fischer: Cerambikoj

11. 6.2003       Miroslav Malovec:                   Interreto

25. 6.2003       Mgr. Zdeněk Hršel:                 Planoj por feriado

3.9.2003          Miroslav Malovec:                   Kiel ni feriis

10.9.2003        Věra Podhradská:                    Interesaj temoj

24.9.2003        Mgr. Zdeněk Hršel:                 Eraroj instruas

1. 10.2003       Marta Lorková:                       Patrino Tereza

8. 10.2003       Věra Podhradská:                    Diskuta horeto

22. 10.2003     Miroslav Malovec:                   Nia konferenco

29. 10.2003     Mgr. Zdeněk Hršel:                 Demandoj kaj respondoj

5. 11.2003       Marta Lorková:                       Z říše zvířat

12. 11.2003     Mgr. Zdeněk Hršel:                 Evejský folklor z Toga

26. 11.2003     Miroslav Malovec:                   George Orwell

3. 12.2003       M. Malovec:                            Překladatel Josef Vondroušek

10. 12.2003     M. Lorková:                            Vánoce přicházejí

 

Program Sdružení v roce 2003

15.1.2003        J. Werner:                               Raymond Schwartz kaj lia ĝoja podio

19.2.2003        Prof. V. Smékal:                      Stav a cíl esperantského hnutí z pohledu psychologa

19.3.2003      V. Podhradská                        Nia Esperanto-Asocio kaj la publiko

16.4.2003     Kateřina Farkasová                  Interlingvistika a umělý jazyk

21. 5.2003       Vladimíra Pelkonenová:           Göteborg — la urbo de la 88-a Universala Kongreso de Esperanto

18. 6.2003       Helena Halířová:                      Vilibald Scheiber a hudební tradice Klubu esperantistů v Brně

17. 9.2003       Miroslav Malovec:                   Čapkové v esperantu

15. 10.2003     František Frýbert:                    Radiové spojení lodi Titanic

19. 11.2003     Milada Vondroušková:            Významné osobnosti esperant-ského hnutí v Brně

17. 12.2003     Adolf Veselý:                           L. L. Zamenhof a jeho dílo

 

 

Program klubu v roce 2002

9.1.2002          Mgr. M. Picková:                    Paroliga kurso en Olomouc

16.1.2002        M. Malovec:                            Pri verkado de Gramatiko

23.1.2002        J. Handlová:                            Meza Azio (diapozitivoj)

30.1.2002        V. Podhradská:                       Kredu aŭ  ne kredu

6.2.2002          MVDr. O.A.Fischer:               Viro, kiu ne volis batali (Giĉin Funakoŝi kaj karateo)

13.2.2002        M. Lorková:                            Tion vi eble ne legis

20.2.2002        -                                              Ĝenerala membra kunveno

27.2.2002        Mgr. Z. Hršel:                          AZ-kvizo 

6.3.2002          M. Lorková:                            Zdislava de Lemberk

13.3.2002        M. Klimentová:                        La skanseno en Rožnov

20.3.2002        M. Malovec:                            El nia literaturo

27.3.2002       Mgr. Z. Hršel:                          Eraroj instruas

3.4.2002          Mgr. Z. Hršel:                          AZ-kvizo en Esperanto. Daŭrigo.

10.4.2002        Mgr. M. Picková:                    Socialaj servoj por pensiuloj

7.4.2002          Mgr. Z. Hršel:                          Lingva ludado. Aktualaĵoj.

24.4.2002        M. Lorková:                            La lastaj militaj tagoj en 1945

15.5.2002        M. Lorková:                            Orientaziaj fabeloj

22.5.2002        V. Podhradská:                       Orientaj religioj

29.5.2002        A. Veselý:                               Eŭropa Unio

5.6.2002          M. Lorková:                            Sano el la naturo

12.6.2002        Ing. J. Vojáček:                       Biokemio kaj la vivo

19.6.2002        Mgr. Z. Hršel:                          Lingvo ne nur lude

26.6.2002        Mir. Malovec:                          Nia somera feriado

4.9.2002          Věra Podhradská:                    Feriado per Esperanto   

11.9.2002        Mgr. Zd. Hršel:                        Lerni kaj eklerni  

18.9.2002        Marta Lorková:                       Libertempo kun senioroj

25.9.2002        MVDr. Oldřich Fischer:           Libeloj (Odonata)

2.10.2002        Jarmila Handlová:                    Salubra nutrado          

9.10.2002        Mgr. Milena Picková:              Nova biblioteko de Filozofia Fakultato

16.10.2002      Jarmila Veselá:                         Karel Čapek kaj TGM

23.10.2002      Marta Lorková:                       55a IKUE-kongreso en Kroměříž

30.10.2002      Miroslav Malovec:                   Esperantlingva enciklopedio

6.11.2002        Mgr. Zd. Hršel:                        Ni ludu lingve

13.11.2002      Marie Klimentová:                   Kio estas grava?

20.11.2002      Marta Lorková:                       J. G. Mendel kaj genetiko

27.11.2002      Mgr. Milena Picková:              Batalo kontraŭ lepro

4.12.2002        Adolf Veselý:                           Sankta Nikolao en Francio

11.12.2002      MVDr. Oldřich Fischer:           Vojtěch Rakous

18.12.2002      Marta Lorková:                       Venas Kristnasko

 

Program klubu v roce 2001

3.1.2001          Z. Hršel:                                  Gaje en la jubilean jaron

10.1.2001        O. Fischer:                              Karaktroj de aziaj skriboj

17.1.2001        V. Podhradská:                       Nia centjara jubileo

24.1.2001        M. Lorková:                            Prudento neniam superfluas 2

31.1.2001        Z. Hršel:                                  Vespero kun anekdotoj

7.3.2001          V. Podhradská                        Kviza vespero

14.3.2001        M. Malovec                            Gaja gramatiko

21.3.2001        J. Handlová:                            Kiel vi pasigas libertempon?

28.3.2001        klub                                         Výroèní èlenská schùze

7.3.2001          Marta Lorková:                       Tion vi ne legis

14.3.2001        Věra Podhradská:                    Cent jaroj de Esperanto en Brno

21.3.2001        Mir. Malovec:                          Faraono malkovrita

28.3.2001        Mgr. Z. Hršel:                          Ellernu!     

4.4.2001          Mir. Malovec:                          Faraono revenas

11.4.2001        M. Lorková:                            Nia Pasko

18.4.2001        V. Podhradská:                       Rakontu anekdotojn

25.4.2001        Mgr. Z. Hršel:                          Iom da historio

2.5.2001          Jar. Handlová:                         Keltoj en Bohemio

9.5.2001          Marta Lorková:                       Julio Baghy

16.5.2001        Mgr. Z. Hršel:                          Arabaj maksimoj

23.5.2001        Věra Podhradská:                    Aktuale

26.5.2001        Slavnostní shromáždění ke 100. výročí esperanta v Brně

30.5.2001        M. Malovec:                            Postfeste

6.6.2001          Mgr. Z. Hršel:              Lingva gimnastko

13.6.2001        Věra Podhradská:                    Temo vere aktuala

20.6.2001        Marta Lorková:                       El la regno de bestoj

27.6.2001        MVDr. O.A. Fischer.              Kiel ni ferios

5.9.2001          Mgr. Zdeněk Hršel:                 Nia plano

12.9.2001        V. Podhradská:                       Somera Esperanto-Tendaro

19.9.2001        M. Malovec:                            Karolo Piĉ - nia poeto

26.9.2001        M. Lorková:                            Jaroslav Seifert

3.10.2001        J. Handlová:                            Universala kongreso en Zagrebo

10.10.2001      Mgr. Z. Hršel:              Parolu!

17.10.2001      M. Malovec:                            Georgo el Poděbrady

24.10.2001      MVDr. O. Fischer:                  Dipteraj insektoj

31.10.2001      Mgr. Z. Hršel:                          Unua Societo en Brno

7.11.2001        F. Frýbert:                               Esperanto kaj radioamatoroj

14.11.2001      Mgr. Zd. Hršel:                        Praktika konversacio

21.11.2001      Mgr. M. Picková:                    Moravia Landa Biblioteko

28.11.2001      M. Klimentová:                        Ne nur medikamentoj

5.12.2001        Mgr. Zd. Hršel:                        La bazo de esperantismo

12.12.2001      V. Podhradská:                       Aktuale

19.12.2001      M. Lorková:                            Nia Kristnasko

 

Program klubu v roce 2000

5.1.2000          Mgr. Z. Hršel                          Enkondukaj vortoj por la jaro 2000

12.1.2000        F. Frýbert:                               Pri esperantistaj radioamatoroj

19.1.2000        M. Malovec                            Faraono Ramseso la Granda

26.1.2000        M. Lorková                             Patrino Tereza, 2-a parto

2.2.2000          J. Handlová                             Parizo kaj kasteloj ĉe Loaro

9.2.2000          M. Klimentová                        Kiel helpi al sia sano

16.2.2000        V. Podhradská:                       Jarkunveno – Mistero de bula fulmo

23.2.2000        Mgr. Z. Hršel                          Ellernu! - 1

1.3.2000          M. Malovec                            Hanibal antaŭ la pordegoj

8.3.2000          M. Lorková                             El diversaj korboj

15.3.2000        Mgr. M. Picková                     Esperanto en enciklopedioj

22.3.2000        Mgr. Z. Hršel                          Ellernu! - 2

29.3.2000        J. Handlová                             Turkaj impresoj

5.4.2000          J. Werner:                               Civitano en ekonomie globaligita mondo

12.4.2000        V. Podhradská:                       Interesa natura fenomeno

19.4.2000        M. Picková:                             Skokovy 2000

26.4.2000        M. Lorková:                            Gaja aprilo

3.5.2000          Z. Hršel:                                  Ellernu 3

10.5.2000        O. Fischer:                              Dombestaj parazitoj

17.5.2000        M. Malovec:                            Faraono Ramseso 2

24.5.2000        J. Handlová:                            Kongreslando Israelo (kun diapozitivoj)

31.5.2000        M. Lorková:                            Patrino Teresa 3

7.6.2000          M. Picková:                             Prof. Rùžena Vacková

14.6.2000        Z. Hršel:                                  Ellernu 4

21.6.2000        M. Lorková:                            Kvindekjaraj rememoroj

28.6.2000        V. Podhradská:                       Feriaj ofertoj

6.9.2000          Z. Hršel:                                  Ellerni = aktivi

13.9.2000        V. Podhradská:                       Spertoj el Somera Esperanto-Tendaro

20.9.2000        M. Malovec:                            Kruckavaliroj

27.9.2000        M. Picková:                             53a IKUE-kongreso en Rimini

4.10.2000        J. Handlová:                            Japanio en bildoj

11.10.2000      M. Lorková:                            Prudento neniam superfluas

18.10.2000      Z. Hršel:                                  Ellernu 5

25.10.2000      M. Klimentová:                        Nutrado kaj sangogrupoj

1.11.2000        M. Malovec:                            Ni laboras pri gazetoj

8.11.2000        J. Handlová:                            Seminario en Skokovy

15.11.2000      Z. Hršel:                                  Ellernu speciale

22.11.2000      V. Podhradská:                       Temo sekreta

29.11.2000      M. Malovec:                            Esperanto por scienco kaj tekniko

6.12.2000        M. Lorková:                            Venas Sankta Nikolao

13.12.2000      Z. Hršel:                                  Ni ellernis

 

Program klubu v roce 1999

6.1.1999          Mgr. Z. Hršel:                          En la novan jaron kun bona humoro

13.1.1999        P. Marušinec:                          Temo diskutiga

20.1.1999        M. Lorková:                            El diversaj korboj

27.1.1999        A. Veselý:                               Kio estas S.A.T.

3.2.1999          Mgr. Z. Hršel:                          Lingvaj ludoj

10.2.1999        Doc. J. Werner:                       Eugen Wüster

17.2.1999        A. Veselý:                               Literaturo de S.A.T.

24.2.1999        -                                              Preparo por membra jarkunveno

3.3.1999          V. Podhradská:                       Humuro sanigas

10.3.1999        M. Malovec:                            Kio vin interesas?

17.3.1999        J. Veselá:                                 Hispanio (kun diapozitivoj)

24.3.1999        Mgr. Z. Hršel:                          Lingva ekskurso

31.3.1999        M. Lorková:                            Paskaj temoj

7.4.1999          Mgr. Z. Hršel:                          Diskuta vespero

14.4.1999        M. Lorková:                            Historio de medikamentoj

21.4.1999        M. Malovec:                            Aktualaj temoj

28.4.1999        J. Handlová:                            Impresoj el Israelo

5.5.1999          Mgr. Z. Hršel                          Lingva ekskurso n-o 2

12.5.1999        Mgr. M. Picková                     Printempa lingva seminario en Skokovy

19.5.1999        V. Podhradská                        Temo ekstreme sekreta

26.5.1999        M. Lorková                             Majaj resonoj

2.6.1999          Mir. Malovec                          Nia biblioteko

9.6.1999          M. Lorková                             Historio kaj medikamentoj 2

16.6.1999        Mgr. Z. Hršel                          Lingva gimnastiko

23.6.1999        Doc. Ing. J. Wener                  Faka lingvo kaj Esperanto

30.6.1999        V. Podhradská                        Kie ni ferios?

1.9.1999          Mgr. Z. Hršel                          Planoj kaj intencoj por 2000

8.9.1999          M. Malovec                            Universala Kongreso en Berlino

15.9.1999        V. Podhradská                        Esperanto en Irlando

22.9.1999        Mgr. M. Picková                     IKUE-kunveno en Kroměříž

29.9.1999        J. Handlová                             Impresoj el Irlando (kun diapozitivoj)

6.10.1999        Mgr. Z. Hršel:                          Bibliografio kiel afero aventura

13.10.1999      Věra Podhradská                    Somera Esperanto-Tendaro 1999

20.10.1999      Marta Lorková                        Patrino Tereza - virino de la nuna jarcento

27.10.1999      Mgr. Milena Picková               En Gliwice internacie 

3.11.1999        Adolf Veselý:                           Impresoj el SAT-kongreso en Karlovy Vary

10.11.1999      M. Malovec                            Rezultoj de nia 9-a kongreso en Tábor

17.11.1999      Mgr. Z. Hršel                          Iom pri la kulturo de Afriko

24.11.1999      J. Handlová                             Ekskurso surpriza (sen diapozitivoj)

1.12.1999        V. Podhradská:                       Nia junularo iam kaj nuntempe

8.12.1999        Le Pichon, Laurent, Gudule  Tra Eŭropo en ruldomo kaj ĉevalo

15.12.1999      M. Lorková                             Venos Kristnasko

 

Program klubu v roce 1998

7.1.1998          Mgr. Z. Hršel                           Niaj planoj. Diskuto.                                        

14.1.1998        Ing. J. Werner                          Alternativaj fontoj de energio               

21.1.1998        P. Marušinec                            Lingva angulo                                                  

28.1.1998                                                        Jarkunveno

4.2.1998          Ing. J. Vojáček                         Por via sano                                                    

11.2.1998        M. Lorková                              Ni a dis, ke ...                                                  

18.2.1998        RNDr. E. Wohlgemuth             Akvaj skaraboj                                                

25.2.1998        Mgr. Z. Hršel                           Revuo de gazetoj                                             

4.3.1998          V. Podhradská                         Petr Bezruč                                                     

11.3.1998        RNDr. E. Wohlgemuth             Printempo venas                                              

18.3.1998        J. Handlová                              Rememoroj pri Greklando kun lumbildoj

25.3.1998        M. Malovec                             Rigardo al E-historio                                        

1.4.1998          P. Marušinec                            Komparo de planlingvoj                                               

8.4.1998          M. Lorková                              Pasko anta  pordo (kun tombolo)                     

15.4.1998        M. Malovec                             Esperanto kaj internet                                      

22.4.1998        Mgr. M. Picková                      Mia amata regiono                                                       

29.4.1998        J. Handlová                              Pri Finlando (kun lumbildoj)                             

6.5.1998          M. Malovec                             Fenestro al moderna E-literaturo (kun libro-bazaro)

13.5.1998        M. Lorková                              Maja babilado                                                             

20.5.1998        V. Podhradská                         Mitoj kaj legendoj pri Brno                              

27.5.1998        J. Handlová                              Sur Danubo  is Krimeo (kun lumbildoj)

3.6.1998          M. Malovec                             Stonehenge

10.6.1998        Mgr. M. Picková                      Bibliotekoj en Brno                                                      

17.6.1998        M. Lorková                              R. Schwartz-humuristo                                     

24.6.1998        kolektivo                                  Antaŭ  ferioj                                                                

2.9.1998          Mgr. Zd. Hršel                        Kiel ni libertempis                                                      

9.9.1998          R. Podepřel                             Universala Kongreso en Montpeliero              

16.9.1998        Doc. Ing. J. Werner                 Legado el manuskriptoj de la unuaj esperantistoj en Moravio - Jan Holub, Valentin Bilík k.a.                                                                                                                                                     

23.9.1998        V. Podhradská                        Somera Esperanto-Tendaro en Lančov 1998  

30.9.1998        M. Lorková                             El rememoroj pri Ant. C. Stojan                                 

7.10.1998        J. Handlová                             Nia ekskurso al korsiko (kun diapozitivoj)      

                        19.30 zahájení kurzu základů esperanta v 11. lekcích, kurzovné 300 Kč, důchodci a studenti 150 Kč

14.10.1998      Mgr. M. Picková                     Internacia kunveno en Žilina                            

21.10.1998      V. Podhradská                        Ferioj en Kroatio                                                       

4. 11.1998       Mgr. Z. Hršel:                          Kiel indiki literojn? (ekz. en telefono)

11.11.1998      M. Lorková:                            Multkolora aŭtuno

18.11.1998      M. Malovec:                            Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko informoj pri KAEST en Prago

25.11.1998      Mgr. M. Picková:                    Lingva seminario en Skokovy

2.12.1998        Doc. Ing. J. Werner:                Pioniroj de Esperanto en Moravio

9.12.1998        Mgr. M. Picková:                    Revuo de revuoj

16.12.1998      M. Lorková:                            Antaŭkristnaskaj pensoj

 

Program klubu v roce 1997

2.1.1997          Z. Hršel                                   La movado en Perspektivo

9.1.1997          J.Handlová                              Japanio per Esperanto

16.1.1997        V. Podhradská                        La 8-a kongreso en Havířov

23.1.1997        M. Malovec                            Kion celas Esperanto?

6.2.1997          M. Lorková                             Karnavala vespero

13.2.1997        L. Trojanová                           Surprizo

20.2.1997        K. Daněk                                Naturkuracado per mineraloj

27.2.1997        Z. Hršel                                   Kion signifas via familia nomo?

6.3.1997          M.Malovec                              Kiel oni redaktas gazeton?

13.3.1997        E.Wohlgemuth                         Minacataj akvoanimaloj

20.3.1997        M. Lorková                             Pasko antaŭporde (kun tombolo)

27.3.1997        Z. Hršel                                   Lingvaj demandoj kaj respondoj

3.4. 1997         Ing. J. Vojáček                        Industria apliko de vakuo en nutrado              

10.4. 1997       Ing. J. Werner                         Kontribuado al nova vortaro                                      

17.4. 1997       Mgr. Z. Hršel                          Kiel diri?                                                                               

24.4. 1997       M. Lorková                             Milenio de S-a Adalberto                                           

15.5. 1997       J. Handlová                             Survoje al Londono kaj Skotlando (diapozitivoj)        

22.5. 1997       RNDr. E. Wohlgemuth            Kuloj kaj parencaj grupoj

29.5. 1997       Claude Martins (Francio)         Survoje tra la mondo

5.6. 1997         M. Malovec                            Eŭropa kongreso en Stuttgart                                     

12.6. 1997       L. Trojanová                           Vizito al Pollando                                                       

19.6. 1997       klubanoj                                  Infanoj, spico de nia vivo                                            

26.6. 1997       Ing. K. Daněk                         Antaŭ la ferioj                                                            

4.9. 1997         Mgr. Z. Hršel                          Niaj taskoj kaj planoj                                                    

11.9. 1997       M. Malovec                            František Kožík - esperantisto                                        

18.9. 1997       V. Podhradská                        Kiel vivas niaj E-kluboj                                              

25.9. 1997       J. Handlová                             Universala kongreso en Aŭstralio                                

2.10. 1997       J. Werner                                Profito el la suna energio                                 

9.10. 1997       M. Malovec                            Kampanjo 2000                                                                  

16.10. 1997     Mgr. M. Picková                     50-a IKUE-kongreso en Romo kaj Rimini      

23.10. 1997     Mgr. Z. Hršel                          Ni lernas lude                                                 

30.10. 1997     M. Lorková                             Ankaŭ aŭtuno estas bela         

6.11.1997      V. Podhradská                          Kiel vivas niaj Esperanto-kluboj 2

13.11.1997   M. Malovec                               Najado de Dvořák kaj Karel Höger

20.11.1997  L. Chytil (Přerov)                       Miaj spertoj el Brazilo

27.11.1997  M. Lorková                              El Romo kaj Rimini

4.12.1997   M. Malovec                              Tradukisto Josef Vondroušek sonbende

11.12.1997  P. Marušinec                           Kunlaboro translime: Germanio

18.12.1997   M. Lorková                           Kristnaska vespero

 

Program klubu v roce 1996

3.1.1996         Mgr. Z. Hršel              Retrospektive kaj perspektive

10.1.1996       RNDr. E. Wohlgemuth   Niaj akvaj gastropodoj

17.1.1996       J. Handlová                  Ni estis en Finnlando (kun diapozitivoj)

24.1.1996       Klubo                           Jarkunveno – Výroční schůze

31.1.1996       Ing. K. Daněk              Fabeloj de Božena Němcová

7.2.1996        Mgr. Z. Hršel               Ni praktikas la lingvon

14.2.1996      M. Lorková                 Okazis en la mondo (+ začíná kurz pro začátečníky)

21.2.1996      M. Malovec                Josef Vondroušek magnetofone

28.2.1996      Ing. K. Daněk             Ni kreas gvidlibron pri nia urbo

6.3. 1996         F. Horáček                  Malliberejoj iam kaj nun

13.3. 1996       V. Podhradská            Universala Kongreso en Prago 1996

20.3. 1996       E. Wohlgemuth            La unua printempa tago

27.3. 1996       M. Malovec                 Blindula muzeo en nia urbo

3.4. 1996         M.  Lorková                Paska vespero (kun tombolo)

10.4. 1996       Z. Hršel                       Lingva kvizo

17.4. 1996       F. Horáček                  Pri valoroj de Esperanto

24.4. 1996       L. Huf                          Kio interesas eksterlandanojn en Prago

15.5.1996      J. Handlová                   Legoma vendoplaco en Brno

22.5.1996      M. Lorková                 Historiaj kirkoj de nia urbo

29.5.1996      Mgr. M. Picková         La malnova urbodomo

5.6.1996      Ing. K. Daněk               Per nazo al samo kaj bonfarto

12.6.1996    M. Malovec                 Sub la signo de rado kaj drako

19.6.1996   Claude Martins (Francio)     Mia tramonda migrado

26.6.1996    Ing. K. Daněk             Ek al la ferioj!

4.9. 1996         Z. Hršel                       Kiel ni kongresis en Prago

11.9. 1996       M. Malovec                 Esperanto-pedagogoj konferencis en Tábor

18.9. 1996       J. Handlová                 Bildetoj el Italio

25.9. 1996       M. Lorková                 Jaroslav Seifert en Esperanto

2.10. 1996       Z. Hršel                       Etimologio de niaj urbonomoj

9.10. 1996       M. Picková                  Moravia Landa Biblioteko

16.10. 1996     M. Malovec                 Kiam magiisto forestas

23.10. 1996     K. Daněk                    Natura kuracado

30.10. 1996     E. Wohlgemuth            Niaj lamenbrankuloj

6.11. 1996       M. Malovec                 Novaj libroj en Espeeranto-literaturo

13.11. 1996     L. Rýznar                     Johann Gregor Mendel

20.11. 1996     M. Lorková                 Poeto Jiří Kořínek

27.11. 1996     Z. Hršel                       Vizito el Togolando kaj Kamerunio

4.12. 1996       M. Lorková                 Nikolaa vespero kun tombolo

11.12. 1996     M. Malovec                 Josef Vondroušek - tradukisto

18.12. 1996     K. Daněk                    Nia Kristnasko

 

Program klubu v roce 1995

4.1. 1995         Z. Hršel                       Novjara saluto kaj perspektivoj de nia movado

11.1. 1995       J. Vondroušek             Iom malsupra ol anĝelo

18.1. 1995                                          Jarkunveno

25.1. 1995       J. Šikula                       Rabindranath Tagore - filozofo de l‘ harmonia vivo

1.2. 1995         K. Daněk                    Ĝibran Ĥalil Ĝibran: La Profeto

8.2. 1995         M. Malovec                 Michelangelo Buonarotti

15.2. 1995       E. Wohlgemuth            La vivo de efemero

22.2. 1995       Lorková, Malovec, Daněk: A. P. Ĉeĥov kaj lia Urso

1.3. 1995         Libera tribuno - ĉiu prezentu ian rememoron, okazaĵon aŭ epizodon

8.3. 1995         L. Rýznar                     Ĉu astrologio estas scienco?

15.3. 1995       J. Vondroušek             TGM

22.3. 1995       L. Huf                          Miaj Esperanto-kantoj

29.3. 1995       J. Vondroušek             Nocioj apartenantaj al la tuta mondo

5.4.1995 J. Handlová Ekskurso en Hispanion (diapozitivoj)

12.4.1995 M. Lorková Printempa rakontado kun paska tombolo

19.4.1995 Ing. K. Daněk Pri meditado

26.4.1995 Mgr. Z. Hršel Ni preparu nin por la kongresoj

3.5.1995 J.Vondroušek Ĉio okazis tute alie

10.5.1995 L. Trojanová Misteroj pri „UFO“

17.5.1995 RNDr. E. Wohlgemuth Vivo de libeloj

24.5.1995 Ing. K. Daněk El la ideoj de Kriŝnamutri

31.5.1995 M. Lorková, Mgr. M. Picková Bildetoj el nia pasintjara vojaĝo eksterlanden (diapozitivoj)

7.6.1995 libera tribuno Ĉiu po rakonto aŭ travivaĵo

14.6.1995 Claude Martins, Roubaix Tra Proksima Oriento (diapozitivoj)

21.6.1995 M. Malovec Victor Hugo - poeto de humanismo, justeco kaj paco

28.6.1995 komuna kantado Antaŭferia amika kunveno

6.9.1995 Mgr. Z. Hršel Feriaj impulsoj

13.9.1995 J. Vondroušek La 80-a UK en Tampereo (Finnlando)

20,9.1995 M. Lorková La verkaro de Jindřich Šimon Baar

27.9.1995 O. Růžička Iama Foerster-ano rememoras

4.10.1995 Mge. Z. Hršel Niaj falsaj amikoj

7.10.1995 TAGO DE ESPERANTO

11.10.1995 M. Lorková Aŭtuna koktelo

14.-19.10.1995 Internacia festivalo: Filmo kaj video en Esperanto

19.10.1995 L. Huf, Ivanovice Prago baroka kaj renesanca (diapozitivoj)

20.-22.10. Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

22.10.1995 RNDr. E. Wohlgemuth Akvaj heteropteroj

1.11.1995 J. Mráz La pilgrimado de Kristoforo Harant el Polžice kaj Bezdružice

8.11.1995 M. Malovec La ĉia literaturo

15.11.1995 K. Daněk Filozofio de Tao

22.11.1995 L. Trojanová Kuracado de galveziko

6.12.1995 M. Lorková Nikolao-vespero

13.12.1995 J.Vondroušek Portreto de Dr. L.L.Zamenhof

20.12.1995 K. Daněk Antaŭkristnaska vespero

 

Program klubu v roce 1994

4.1. 1994         Z. Hršel                       Retrospektive kaj perspektive

12.1. 1994       A. Baláš                      Avinjono, la dua Romo en la 14-a jarcento

19.1. 1994       Handlová-Malá            Vojaĝo tra Skandinavio

26.1. 1994                                          Jarkunveno de la klubo

2.2. 1994         M. Malovec                 Frato Francisko el Asizo

9.2. 1994         E. Wohlgemuth            Ĉu vi timas hirundojn?

16.2. 1994       M. Lorková                 El la mondo de fabloj

23.2. 1994       J. Šikula                       Tradicia kaj moderna medicinoj

2.3. 1994         J. Vondroušek             Egeaj civilizacioj

9.3. 1994         Š. Rousková                La Torina tolo

16.3. 1994       J. Veselá                      Tra Hispanio kaj Portugalio en Afrikon

23.3. 1994       L. Huf                          Motivigaj subliminalaj kasedoj

30.3. 1994       K. Daněk                    Du tagoj kun Ŝri Sajta Saji Baba

 

6.4. 1994         Brablecová-Veselá J.   Ĉe Dia Tombo en Jerusalemo

13.4. 1994       A. Balaš                      Estrado de animaloj

20.4. 1994       Z. Hršel                       Traduka konkurso

27.4. 1994       L. Rýznar                     De Vezuvio al Pompejo

4.5. 1994         M. Malovec                 Rakontisto V. Neff

11.5. 1994       E. Wohlgemuth            Oniskoj kaj aselinoj

18.5. 1994       A. Procházka               El la monda historio

25.5. 1994       K. Daněk                    Ni ludu komputile

1.6. 1994         M. Lorková                 Mondo de fabeloj

8.6. 1994         J. Vondroušek             Historietoj el la historio

15.6. 1994       ĉiuj                              Libera forumo

22.6. 1994       C. Martins, Francio      Ekskurso tra Proksima Oriento

29.6. 1994       K. Daněk                    Antaŭferia amika vespero

7.9. 1994         J. Vojáček                   Modernaj metodoj de entreprenado

14.9. 1994       J. Huf                          Tra Tunizio

21.9. 1994       J. Mráz                        Kontribuo de astronomio al nova mondkoncepto en la

                                                           16-a jarcento

28.9. 1994       M. Malovec                 Romantika etapo en la verkaro de R. L. Stevenson

5.10. 1994       K. Daněk                    Numeroj ne mensogas

12.10. 1994     J. Šikula                       Rabindranath Tagore, filozofo pri harmonio de l‘ vivo

19.10. 1994     J. Vondroušek             La vivkariero de Napoleono Bonaparto

26.10. 1994     E. Wohlgemuth            La vivo de efemeroj

2.11. 1994       Š. Rousková                Per nazo al sano kaj bonfarto

9.11. 1994       L. Rýznar                     Ĉu astrologio estas scienco?

16.11. 1994     M. Lorková                 Sub kovrilo de gastronomio

23.11. 1994     K. Daněk                    Silva-Metodo - kiel iĝi klarvidulo

30.11. 1994     Z. Hršel                       Lingva angulo

7.12. 1994       A. Balaš                      Ses jarojn antaŭ komenco de la nova miljaro

14.12. 1994     kolektive                      Libera tribuno por interesaĵoj

21.12. 1994     Lorková-Daněk           Kristnaska vespero

 

Program klubu v roce 1993

5.1.1993 Z. Hršel Nunjaraj perspektivoj de nia movado

12.1.1993 A. Balaš Negraj spiritualoj (surbendigite)

19.1.1993 J.Vondroušek Ĉeĥaj literaturaj verkoj en Esperanto

26.1.1993 Regula jarkunveno de la klubo

2.2.1993 M.Malovec Majstro Johano el Majenco

9.2.1993 J.Werner Sun-arkitekturo

16.2.1993 M.Lorková Universala fenomeno Jaroslav Vrchlický

23.2.1993 Rosa Werner (DE) Postkongresa ekskurso el Vieno al Italio (lumbildoj)

2.3.1993 J.Šikula Novaj metodoj de ĝardenistado

9.3.1993 L.Linhart, Svitavy Francio en miaj rememoroj (diapozitivoj)

16.3.1993 Z.Hršel Ĉeĥaj diraĵoj en Esperanto

23,3.1993 E.Wohlgemuth La plej malgrandaj florantaj plantoj

30.3.1993 L.Huf Romo kaj ĝiaj memoraĵoj (diapozitivoj)

6.4.1993 M.Malovec 750 jaroj de Brno

13.4.1993 J.Procházka Klipero kun te-aromo

20.4.1993 A.Balaš La I-a Maŝinfabriko kaj Esperanto

27.4.1993 J.Vondroušek Historio de nia klubo en historietoj

4.5.1993 J.Handlová Sur Danubo al Jalta (diapozitivoj)

11.5.1993 M.Lorková Maja pluveto - horeto de versoj

18.5.1993 Š.Rousková,Říčany Alternativaj metodoj de kuracado

25.5.1993 Z.Hršel Prononcado de Esperanto

1.6.1993 E.Wohlgemuth Akva araneo - argiroleto

8.6.1993 J.Veit-K.Daněk Vizito de Usono

15.6.1993 C.Martins Saharo (kun diapozitivoj)

22.6.1993 M.Malovec Doktoro Johano Faŭsto (pupteatro el magnetofona bendo)

29.6.1993 komune Antaŭferia kunveno - kantado, poezio, muziko

7.9. 1993         komune                       Postferia rememorado

14.9. 1993       L. Huf                          La restado en Palma Riviera

21.9. 1993       A.Balaš                       Signifo de difektoskopio

28.9. 1993       K. Daněk                    Popolaj kantoj en Esperanto

5.10. 1993       E. Seemannová            Já, Alžběta Rejčka, někdy královna česká

12.10. 1993     J. Šikula                       Tradicia kaj moderna medicinoj

19.10. 1993     Š. Rousková                Lingvo de ŝtonoj

26.10. 1993     L. Rýznar                     Vespero plena de sorĉoj

9.11. 1993       L. Rýznar                     Vespero plena de sorĉoj

16.11. 1993     E. Wohlgemuth            Konstruado de subakvaj „dometoj“

23.11. 1993     J. Handlová                 Vojaĝo tra Skandinavio

30.11. 1993     J. Werner                    Pri nocio en terminologio

7.12. 1993       J. Veselá                      Ĉe la Dia tombo en Jerusalemo

14.12. 1993     J. Vondroušek             Araba ŝejko Músa ar Ruejli, d-ro Alois Musil

21.12. 1993     M. Lorková                 Antaŭkristnaska vespero

 

Program klubu v roce 1992

7.1. 1992         kolektivo                     Resumado kaj perspektivoj

14.1. 1992       L. Huf                          Tra Benelukso

21.1. 1992       M. Malovec                 Julius Zeyer, poeto de la ĉeĥa romantiko

28.1. 1992       komitato                      Regula jarkunveno

4.2. 1992         A. Balaš                      Homo, kiel parto de la kosmo

11.2. 1992       A. Veselá                    Migrado tra la suda Francio

18.2. 1992       J. Procházka                Kiel fakte ĝi statis kun Robinsono Kruso?

25.2. 1992       J. Vonddroušek           Historio de la novtempa Eŭropo

3.3. 1992         J. Šikula                       Kulto de floro en vivo de homo

10.3. 1992       M. Malovec                 La 400-a datreveno de naskiĝo de J. A. Komenský

17.3. 1992       filmvespero                  La 43-a kongreso de IFEF en Olomouc 1991

24.3. 1992       L. rýznar                      Sekreto senigita de sorĉoj

31.3. 1992       A. Balaš                      Mistero de viva kaj marta akvoj

7.4. 1992         kolektivo                     Vespero de fabeloj

14.4. 1992       O. Doležal                   Nemoc jako duševní stav a její léčení

21.4. 1992       M. Lorková                 Iom trans la limoj de nia respubliko

28.4. 1992       Z. Hršel                       Ni ludu lingve

5.5. 1992         E. Wohlgemuth            Niaj protektataj vertebruloj

12.5. 1992       J. Procházka                Belgio, lando de tri „B“

19.5. 1992       J. Baláš                        Kultura kaj literatura vespero

26.5. 1992       J. Vondroušek             Atena akademio de Platon

2.6. 1992         P. Chrdle                     Vespero kun la prezidanto de ĈEA

9.6. 1992         M. Malovec                 Antaŭ ol aperas Starto

16.6. 1992       K. Daněk                    Ĉeĥoj kaj moravianoj en Teksaso

23.6. 1992       M. Lorková                 Antaŭferia vespero

1.9.1992      Z. Hršel            Postferia forumo

8.9.1992      Inĝ. M. Havránek, Bratislava      Internaciaj rilatoj kaj interkompreniĝo

15.9.1992     M. Malovec                  La 75-a UK en Vieno

22.9.1992     A. Balaš                       Aŭstrio en bildoj (diapozitivoj)

29.9.1992     J. Procházka                 Andaluzio – mia revo

6.10.1992     L. Huf                          Buchlov – neniam konkerita kastelo

                                                        novaj kursoj (17 h komencantoj, 18.30 h progresintoj)

13.10.1992     H. Supová-Halířová Solena koncerto (Internacia Tago de Muziko)

20.10.1992     Inĝ. J. Burianová Mezeŭropa junulara seminario en Olomouc

27.10.1992     J. Malá, J. Veselá En la lando de kvaronluno (diapozuitivoj)

3.11.1992       Inĝ. Jan Werner Pri niaj atom-elektrejoj

10.11.1992    L. Rýznar, Svitavy La naturo de la meklenburgaj lagoj (diapozitivoj)

17.11.1992     RNDr. Inĝ. J. Šikula Medicinaj plantoj en historio kaj nuntempo

24.11.1992     Mgr. Z. Hršel Proverboj, frazeologiaĵoj – kiel esprimi ilin?

1.12.1992       RNDr. E. Wohlgemuth     El la vivo de niaj spongoj

8.12.1992     J. Vondroušek Planedoj, steloj kaj la kosma spaco

15.12.1992     Inĝ. K. Daněk Rigardo eksterlanden (lumbildoj)

22.12.1992     M. Lorková, L. Daněk     Antaŭkristnaska amika vesperoProgram klubu v roce 1991

8.1. 1991         Z. Hršel                       Niaj perspektivoj post la kongreso de ĈEA

15.1. 1991       J. Handlová                 Tra Japanio. Diapozitivoj.

22.1. 1991                                          Jarkunveno de la klubo

29.1. 1991       L. Chytil                      Kongreso de fervojistoj-esperantistoj en Hamar

5.2. 1991         J. Vondroušek             Mitaj personoj de pratempo

12.2. 1991       J. Burianová                 Monaton en Japanio. Diapozitivoj.

19.2. 1991       O. Doležal                   Ján Maliarik - učitel lásky a pravdy

26.2. 1991       M. Malovec                 Gaja konkurso: traduka, recita, rakonta

5.3. 1991         L. Rýznar                     Sekretoj de hindaj fakiroj kaj la moderna magio

12.3. 1991       J. Veselá                      Bildetoj el Jugoslavio. Diapozitivo.

19.3. 1991       H. Messnerová            Inter esperantistoj de Islando

26.3. 1991       M. Malovec                 Jan Amos Komenský - ĉapitroj el lia verkaro

2.4. 1991         Z. Hršel                       Aktualaj problemoj de la movado

9.4. 1991         R. Krchňák                  V. Eroŝenko, literaturisto de tri nacioj

16.4. 1991       J. Šikula                       Senteksa terkulturado

23.4. 1991       O. Růžička                  Mnemotekniko kaj telepatio

30.4. 1991       L. Huf                          Historio de la kastelo Helfštýn

7.5. 1991         M. Malovec                 Reĝo kaj diplomato Jan de Luksemburgio

14.5. 1991       J. Burianová                 Monaton en Japanio

21.5. 1991       K. Daněk                    Kaktoj en la naturo kaj hejmo

28.5. 1991       Z. Hršel                       Kion signifas, se oni diras ...

4.6. 1991         E. Wohlgemuth            Protektata naturmedio de Brno kaj ĉirkaŭaĵo

11.6. 1991       J. Vondroušek             Operkreado de Antonín Dvořák

18.6. 1991       M. Lorková                 Bonhumoraj rakontoj

25.6. 1991       kolektivo                     Antaŭferia kunveno, societa vespero

3.9. 1991         Z. Hršel                       Postferia kunveno

10.9. 1991       A. Balaš                      Ekumena Varsovia Kongreso

17.9. 1991       M. Malovec                 Jan Neruda - pri esperantaj tradukoj de lia verko

24.9. 1991       E. Wohlgemuth            Pri kelkaj interesaj akvariaj fiŝoj

 

 

Programoj de la Esperanto-klubo Brno 1946-1990