Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Sekva paĝo

BULTENO HISTORIA

Klubový zpravodaj z 30. let 20. stol., kdy tento zpravodaj redigoval Ernesto Sonnefeld (1905-1974), německý brněnský esperantista, který později emigroval do Argentiny, pak do Uruguaye, kde se stal předsedou místního esperantského svazu. Byl také členem Akademie esperanta (1968-1974).

Po válce redigovali Bulteno Josef Vondroušek a Jiří Kořínek, později Zdeněk Hršel.

La kluba informilo el la 1930-aj jaroj, kiam ĝin redaktis Ernesto Sonnenfeld (1905-1974), kiu iom poste elmigris al Argentino kaj Urugvajo, kie li prezidis landan asocion. Li estis ankaŭ membro de Akademio de Esperanto (1968-1974).

Post la milito redaktis Bultenon Josef Vondroušek kaj Jiří Kořínek, poste ankaŭ Zdeněk Hršel. Komuna numerado komenciĝis ekde numero 65 – ĉe ni en rondaj krampoj (), la antaŭajn ni numeris divene en angulaj krampoj [].

1930-01 * 1930-02 * 1930-03 * 1930-04 * 1931-05 * 1931-06 * 1931-07 * 1931-08 * 1931-09 * 1931-10 * 1931-invitilo * 1932-11 * 1932-12 * 1932-13 * 1933-14 * 1947-12 * 1949-12 * 1952-02 [3] * 1952-04 [4] * 1953-01 [5] * 1953-09 [6] * 1954-01 [7] * 1954-02 [8] * 1954-03 [9] * 1954-04 [10] * 1954-05 [11] * 1954-06 [12] * 1955-01 [13] * 1955-02 [14] * 1955-03 [15] * 1955-04 [16] * 1955-05 [17] * 1955-05-koncerto * 1956-01 [18] * 1956-02 [19] * 1956-03 [20] * 1956-04 [21] * 1959-aprila-koncerto * 1956-05 [22] * 1956-06-leningrad * 1957-01 [23] * 1957-02 [24] * 1957-03 [25] * 1957-04 [26] * 1957-05 [27] * 1957-seminario * 1958-01 [28] * 1958-02 [29] * 1958-03 [30] * 1958-04 [31] * 1958-05_06 [32] * 1959-01 [33] * 1959-02 [34] * 1959-03 [35] * 1959-04 [36] * 1959-05 [37] * 1960-01 [38] * 1960-02 [39] * 1960-03 [40] * 1960-04 [41] * 1960-05 [42] * 1961-01 [43] * 1961-02 [44] * 1961-03 [45] * 1961-04 [46] * 1961-05 [47] * 1962-01 [48] * 1962-02 [49] * 1962-03 [50] * 1962-04 [51] * 1962-05 [52] * 1963-01 [53] * 1963-02 [54] * 1963-03 [55] * 1963-04 [56] * 1963-05 [57] * 1964-01 [58] * 1964-02 [59] * 1964-03 [60] * 1964-04 [61] * 1964-04-info * 1964-05 [62] * 1965-01 (65) * 1965-02 (66) * 1965-03 (67) * 1965-04 (68) * 1965-05 (68 - eraro) * 1965-06 (69) * 1966-01 (71) * 1966-02 (72) * 1966-03 (73) * 1966-04 (74) * 1967-01 (75) * 1967-02 (76) * 1967-03 (77) * 1967-04 (78) * 1967-05 (79) * 1967-05-info * 1968-01 (80) * 1968-02 (81) * 1968-03 (82) * 1969-01 (83) * 1969-02 (84) * 1969-03 (85) * 1969-04 (86) * 1970-01 (87) * 1970-02 (88) * 1970-03 (89) * 1970-04 (90) * 1970-05 (91) * 1971-01 (92) * 1971-02 (93) * 1971-03 (94) * 1971-04 (95) * 1972-01 (96) * 1972-01-dopis * 1972-02 (97) * 1972-03 (98) * 1972-04 (99) * 1972-05 (100) * 1973-01 (101) * 1973-02 (102) * 1973 03 (103) * 1973-04 (104) * 1974-01 (105) * 1974-02 (106) * 1974-03 (107) * 1974-04 (108) * 1974-05 (109) * 1974-06 (110) * 1975-01 (111) * 1975-02 (112) * 1975-03 (113) * 1975-04 (114) * 1975-05 (115) * 1975-06 * 1976-01 * 1976-02 (118) * 1976-03 (119) * 1976-04 (120) * 1976-05 (121) * 1976-06 (122) * 1976-seminar * 1977-01 (123) * 1977-02 (124) * 1977-seminar * 1977-03 (125) * 1977-04 (126) * 1977-05 (127) * 1978-01 (128) * 1978-02 (129) * 1978-03 (130) * 1978-04 (131) * 1978-05 (132) * 1979-01 (133) * 1979-02 (134) * 1979-03 (135) * 1979-04 (136) * 1979-05 (137) * 1979-06 (138) * 1980-01 (139) * 1980-02 (140) * 1980-03_04 (141-142) * 1981-01 (143) * 1981-02 (144) * 1981-03 (145) * 1981-04 (146) * 1981-05 (147) * 1982-01 (148) * 1982-02 (149) * 1982-03 (150) * 1982-04 (151) * 1982-05 (152) * 1983-01 (153) * 1983-02 (154) * 1983-03 (155) * 1983-04 (156) * 1983-05 (157) * 1984-01 (158) * 1984-02 (159) * 1984-03 (160) * 1984-04 (161) * 1984-05 (162) * 1985-01 (163) * 1985-02 (164) * 1985-03 (165) * 1985-04 (166) * 1985-05 (167) * 1986-01 (168) * 1986-01-unesko * 1986-02 (169) * 1986-03 (170) * 1986-04 (171) * 1986-05 (172) * 1986-06 (173) * 1987-01 (174) * 1987-02 (175) * 1987-03 (176) * 1987-04 (177) * 1987-05 (178) * 1987-06 (179) * 1987-bbb * 1988-01 (180) * 1988-02 (181) * 1988-03 (182) * 1988-04 (183) * 1988-05 (184) * 1989-01 (185) * 1989-02 (186) * 1989-03 (187) * 1989-04 (188) * 1989-05 (189) * 1990-01 (190) *1990-02 (191) * 1990-03 * 1990-04 * 1991-01 * 1991-02 * 1991-03 * 1991-04 * 1991-05 * 1992-01 * * 1992-02 * 1992-03 * 1992-04 * 1993-01 * 1993-02 * 1993-03 * 1993-04 * 1994-01 * 1994-02 * 1994-03 * 1995-01 * 1995-02 * 1995-03 * 1995-04 * 1996-01 * 1996-02 * 1997-02 * 1997-03 * * 1998-01 *1998-02 * 1998-03 * 1998-04 * 1999-01 * 1999-02 * 2000-02 * 2001-01 * 2002-01 * 2003-01 * 2003-02 *2006-01 * 2007-01 * 2008-01 *

Sudmoravia informilo sudmoravia-informilo-2004-I

Aliaj historiaj dokumentoj el la kluba arkivo

1936-intervjuo * 1945 * 1946 * 1947 * 1948 * 1949 * 1950 * 1951 * 1952 * 1953 * 1954 * 1955 * 1956 * 1957 * 1958 * 1959 * 1960 * 1961 * 1962 * 1963 * 1964 * Stanovy EK Brno 1932 *

Leteroj de franca esperantistino Alice Sergeant (1882-1934) el Boulogne-sur-Mer al ĉeĥa esperantisto el Přelouč , verŝajne Josef Fousek (1881-1973) – instruo pri la pioniraj tempoj

(la transkriboj estas iomete kun eraretoj, ĉar manskribaĵo estas nebone legebla)

1920-09-08 * 1920-09-25 * 1920-10-25 * 1920-11-23 * 1920-12-09 * 1921-01-20 * 1921-02-11 * 1921-05-01 * 1921-05-26 * 1921-07-02 * 1921-07-08 * 1921-08-22 * 1921-09-07 * 1921-10-17 1921-11-27 * 1922-01-13 * 1922-02-02 * 1922-02-28 * 1922-06-09 * 1922-07-10 * 1922-07-30 * 1922-08-22 * 1922-10-06 * 1922-12-03 * 1923-02-20 * 1923-04-10 * 1923-06-07 * 1923-10-05 * 1923-10-29 * 1924-03-31 * 1924-06-27 * 1924-08-29 * 1924-09-19 * 1924-09-27 * 1925-02-29 * 1925-03-21 * 1925-06-22 * 1925-10-07 * 1925-12-01 * 1925-12-19 * 1926-01-05 * 1926-12-16 * 1927-09-06 * 1927-12-19 * 1928-02-16 * 1928-08-15 * 1928-08-22 * 1928-09-04 * 1929-03-20 * 1929-04-30 * 1929-12-16 * 1930-04-30 * 1930-06-30 * 1930-09-11 * 1930-10-18 * 1931-08-14 * 1931-12-14 * 1932-03-10 * 1932-09-12 * 1934-03-29 ***

ZÁPISY ZE SJEZDU

1949-Liberec-sjezd   

ZCSEV

cea-statuto-1959 * ZCSEV-01-1959 * ZCSEV-02-1959 * ZCSEV-03-1959 * ZCSEV-04-1959 * ZCSEV-05-1960 * ZCSEV-06-1960 * ZCSEV-07-1961 * ZCSEV-08-1961 * ZCSEV-09-1961 * ZCSEV-10-1962 * ZCSEV-11-1962 * ZCSEV-12-1962 * ZCSEV-13-1963 * ZCSEV-14-1963 * ZCSEV-15-1964 * ZCSEV-16-1964 * ZCSEV-17-1965 * ZCSEV-18-1965 * 1965-11-16 * ZCSEV-19-1965 * ZCSEV-21-1966 * ZCSEV-22-1966 * ZCSEV-23-1966 * ZCSEV-25-1967 * ZCSEV-26-1967 * ZCSEV-28-1968 * ZCSEV-29-1968 * ZCSEV-30-1968**** Startoj ***** resume-1918-1976 ***

VERDA VOĈO DE DOKSY

    doksy-1946-esperantista    doksy-1947-verda-voco    doksy-1948-verda-voco    doksy-1949-verda-voco          doksy-1950-verda-voco    doksy-1951-verda-voco    doksy-1952-verda-voco    doksy-1953-verda-voco-kost     doksy-1954-verda-voco    doksy-1955-verda-voco    doksy-1956-verda-voco    doksy-1957-verda-voco ***

    VVD-1947-10-01    VVD-1947-11-02     VVD-1947-12-03 VVD-1948-01-04  VVD-1948-02-05   

    VVD-1948-03-06   VVD-1948-04-07   VVD-1948-05-08  VVD-1948-07-09_10  VVD-1948a-07-01  

    VVD-1948a-07-02  VVD-1948a-07-03         

JUNULARO

* JSB-1952-3 * JSB-1952-4 * JSB-1952-5 * JSB-1952-6 ** junularo-vokas-03 * 1951-provolani * 1951-opava-08 * 1951-opava-09 * 1951-opava-10 * 1951-opava-11 * 1951-opava-13 * 1951-opava-14 * pardubice * Tagigo-1952-02 * Tagigo-1952-06 * Tagigo-1952-07 * Tagigo-1953-08 * Tagigo-1953-09 * Tagigo-1953-10 * Tagigo-1953-11 * Tagigo-1953-12 * Tagigo-1953-13 * Tagigo-1954-14 * Tagigo-1954-15 * Tagigo-1954-16-17 * Tagigo-1954-19 * Tagigo-1954-20 * Tagigo-1955-23 * Tagigo-1955-24 * Tagigo-1955-25 * kuznik-jaroslav_malfermita-letero * Tagigo-1955-26 * Tagigo-1955-27 * Tagigo-1955-28 * Tagigo-1956-29 * Tagigo-1956-30 * Tagigo-1956-31 * Tagigo-1956-32 * Tagigo-1956-33 *** Tagigo-1957-35 * Tagigo-1957-36 * Tagigo-1958-37 * Tagigo-1958-38 * Tagigo-1958-39 * Tagigo-1958-40 * Tagigo-1958-41 * Tagigo-1958-42 * pisek-kucharsky slovnik * Fajrero-1959-01 * Fajrero-1959-02 * Fajrero-1959-03 * Fajrero-1959-04 * Fajrero-1959-05 * Fajrero-1959-06 * Fajrero-1960-01 * Fajrero-1960-02 * Fajrero-1960-03 * Fajrero-1960-04 * Fajrero-1960-05_06 * Fajrero-1961-01 * Fajrero-1961-02 * Fajrero-1961-03 * Fajrero-1961-04 * Fajrero-1961-05_06 *zpravodaj-1967-02 * zpravodaj-1967-03 * zpravodaj-1967-04 * zpravodaj-1967-05_06 * zpravodaj-1968-01 * zpravodaj-1968-02 * zpravodaj-1968-03 ** 1975 komise pro cinnost mladeze CES *

Sekva paĝo


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro