Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Antaŭa paĝo

BULTENO HISTORIA

Klubový zpravodaj z 30. let 20. stol., kdy tento zpravodaj redigoval Ernesto Sonnefeld (1905-1974), německý brněnský esperantista, který později emigroval do Argentiny, pak do Uruguaye, kde se stal předsedou místního esperantského svazu. Byl také členem Akademie esperanta (1968-1974).

Po válce redigovali Bulteno Josef Vondroušek a Jiří Kořínek, později Zdeněk Hršel.

La kluba informilo el la 1930-aj jaroj, kiam ĝin redaktis Ernesto Sonnenfeld (1905-1974), kiu iom poste elmigris al Argentino kaj Urugvajo, kie li prezidis landan asocion. Li estis ankaŭ membro de Akademio de Esperanto (1968-1974).

Post la milito redaktis Bultenon Josef Vondroušek kaj Jiří Kořínek, poste ankaŭ Zdeněk Hršel. Komuna numerado komenciĝis ekde numero 65 – ĉe ni en rondaj krampoj (), la antaŭajn ni numeris divene en angulaj krampoj [].

El Praga klubo en nia kluba biblioteko

Praha-ek-programoj

1952-likvida-komisiono * Informa-1952-01 * Informa-1952-02 * Informa-1952-03 * Praha-ek-1953-01 * Praha-ek-1953-02 *Praha-ek-1953-03 * Praha-ek-1953-04 * Praha-ek-1953-05 * Praha-ek-1953-06 * Praha-ek-1953-07 * Praha-ek-1953-08 * Praha-ek-1953-09 * Praha-ek-1954-10 * Praha-ek-1954-11 * Praha-ek-1954-12 * Praha-ek-1954-13 * Praha-ek-1954-14 * Praha-ek-1954-15 * Praha-ek-1954-16 * Praha-ek-1954-17 * Praha-ek-1954-18 * Praha-ek-1954-19_20 * Praha-ek-1955-21 * Praha-ek-1955-22 * Praha-ek-1955-23 * Praha-ek-1955-24 * Praha-ek-1955-25_26 * Praha-ek-1955-27_28 * Praha-ek-1955-29 * Praha-ek-1955-30_31 * Praha-ek-1955-32 * Praha-ek-1956-33 * Praha-ek-1956-34_35 * Praha-ek-1956-36 * Praha-ek-1956-37 * Praha-ek-1956-38 * Praha-ek-1956-39_40 *Praha-ek-1956-41* Praha-ek-1956-42_43 * Praha-ek-1956-44 * Praha-ek-1956-45 * Praha-ek-1957-46 * Praha-ek-1957-47 * Praha-ek-1957-48 * Praha-ek-1957-49 *Praha-ek-1958-50* Praha-ek-1958-51*Praha-ek-1958-52* Praha-ek-1959-53 * Praha-ek-1959-54 * Praha-ek-1960-55 * Praha-ek-1960-56 * Praha-ek-1960-57 * Praha-ek-1960-58 * Praha-ek-1961-59 * Praha-ek-1961-60 *Praha-ek-1962-61 * Praha-ek-1962-62 * Praha-ek-1963-63 * Praha-ek-1963-64 * Praha-ek-1963-65 * Praha-ek-1964-66 * Praha-ek-1964-67 * Praha-ek-1964-68 * Praha-ek-1964-69 *Praha-ek-1965-08* Praha-ek-1969-01 * Praha-ek-1969-02* Praha-ek-1969-03 **Praha-ek-1970-01* Praha-ek-1970-02 *  Praha-ek-1970-03_04  Praha-ek-1971-01   Praha-ek-1971-02  Praha-ek-1971-03 Praha-ek-1971-04  Praha-ek-1972-01  Praha-ek-1972-02_03    Praha-ek-1972-04  Praha-ek-1973-02  Praha-ek-1974-01    Praha-ek-1974-02_03  Praha-ek-1975-01   Praha-ek-1975-02_03  Praha-ek-1978-11    Praha-ek-1982-09 Praha-ek-1985-05 Praha-ek-1986-01   Praha-ek-1986-02 Praha-ek-1986-04 Praha-ek-1986-04  Praha-ek-1986-05 Praha-ek-1986-05  Praha-ek-1987-01  Praha-ek-1987-03  Praha-ek-1987-04  Praha-ek-1987-05  Praha-ek-1988-01  Praha-ek-1988-02   Praha-ek-1988-03  Praha-ek-1988-04    Praha-ek-1988-05    Praha-ek-1989-01 Praha-ek-1989-02    Praha-ek-1991-01  Praha-ek-1991-02  Praha-ek-1991-04  Praha-ek-1992-01    Praha-ek-1992-02    Praha-ek-1992-03   Praha-ek-1992-04  Praha-ek-1993-1 * Praha-Brno-1993-02 * Praha-Brno-1993-03 * Praha-Brno-1993-04    Praha-Brno-1994-01 * Praha-Brno-1994-02 * Praha-Brno-1994-03 * Praha-Brno-1995-01 * Praha-Brno-1995-02 * Praha-Brno-1995-03 * Praha-Brno-1995-04 * Praha-Brno-1996-01 * Praha-Brno-1996-02 * Praha-Brno-1997-02 * Praha-Brno-1997-03 * * Praha-Brno-1998-01 *Praha-Brno-1998-02 * Praha-Brno-1998-03 * Praha-Brno-1998-04   Praha-ek-2000-01  Praha-ek-2000-02  Praha-ek-2000-03  Praha-ek-2001-01   Praha-ek-2001-02  Praha-ek-2001-03 Praha-ek-2001-04  Praha-ek-2002-01  Praha-ek-2002-02   Praha-ek-2002-03   Praha-ek-2003-01   Praha-ek-2003-02  Praha-ek-2003-03     PACDEFENDANTO

    PD-06-1952     PD-07-1952     PD-13-1953     PD-16-1953     PD-17-1953     PD-18-1953     PD-21-1953     PD-23-1953     PD-24-1953     PD-27-1954     PD-28-1954     PD-29-1954     PD-31-1954     PD-33-1954     PD-37-1954     PD-38-1955     PD-39-1955     PD-40-1955     PD-41-1955     PD-42-1955     PD-43-1955     PD-45-1955     PD-46-1955     PD-48-1955     PD-49-1956     PD-51-1956     PD-52-1956     PD-54-1956     PD-55-1956     PD-57-1956     PD-58-1956     PD-14-1953     PD-15-1953     PD-34-1954   

    PD-50-1956     PD-56-1956               PACO

    paco-cs-1955-15-16    Paco-cs-1955-21-22    PACO-cs-1956-29-30    PACO-cs-1956-34-35    

    PACO-cs-1957-39-40   Paco-cs-1958-02  PACO-cs-1960-07  PACO-cs-1960-12  PACO-cs-1961-04  MEDICINAJ INFORMOJ – SANO

    Med-info 1967-03    Med-info 1967-04    Med-info 1967-05    Med-info 1967-07    Med-info 1967-08     Med-info 1968-01    Med-info 1968-02    Med-info 1968-03    Med-info 1975-01    Med-info 1975-02     Med-info 1976-03    Med-info 1976-04    Med-info 1977-01    Med-info 1977-02    Med-info 1977-03     Med-info 1977-04    Med-info 1978-01    Med-info 1978-02    Med-info 1978-03    Med-info 1980-04     Med-info 1983-01    Med-info 1983-02    Med-info 1983-03    Med-info 1983-04    Med-info 1984-01     Med-info 1984-02    Med-info_1984-03   Med-info 1984-04    Med-info_1985-01   Med-info_1986-01                                      Med-info1985-0203  Med-info 1985-04     Med-info1986-02   Med-info_1986-03

    Med-info_1986-04   Med-info 1987-01     Med-info 1987-02     Med-info1987-03   Med-info 1987-04  

    Med-info 1988-04    Medinfo1974-0506   Med-info 1975-03     Medinfo 1976-01    Medinfo 1976-02 

    Med-info 1980-03    Med-info 1990-01     Med-info 1992-01     Med-info1992-02   Med-info 1992-03 

    Med-info 1993-01    Med-info 1993-02     Med-info 1993-03   Med-info_1993-04  

    Med-info 1994-01    Med-info 1994-03  

    Med-info_1968-04   Med-info_1968-05            Verda Familio

 VF-1969-1   VF-1969-2  VF-1969-3  VF-1969-4   VF-1969-5 VF-1969-6 VF-1970-1 VF-1970-2 

 VF-1970-3  VF-1971-1  VF-1971-2   VF-1971-3       VF-1974-3 VF-1976-1  VF-1977-1  

 F-1977-2    VF-1977-3  VF-1977-4   VF-1978-2   VF-1978-3  VF-1978-4 VF-1979-1

 VF-1979-2  VF-1979-4   VF-1980-1  VF-1980-2   VF-1980-3  VF-1980-4    VF-1981-1  

 VF-1981-2   VF-1981-3  VF-1981-4 VF-1982-1  VF-1982-2  VF-1982-3  VF-1983-1  

 VF-1983-2  VF-1983-3  VF-1983-4 VF-1984-2  VF-1985-2  VF-1985-3   VF-1986-1   

 VF-1986-2  VF-1986-3  VF-1986-4  VF-1987-1   VF-1987-2  VF-1987-3  VF-1987-4  

 VF-1988-1   

Esperanta vorto Lanškroun

EVL-1951-01  EVL-1951-02  EVL-1951-03  EVL-1951-04  EVL-1951-05  EVL-1951-06 EVL-1951-07  

 EVL-1952-08  EVL-1952-09   EVL-1952-10 EVL-1952-11 EVL-1952-12  EVL-1952-13

  EVL-1953-14   EVL-1954-15      

Haná-Jeseníky

  Hana-Jesen-1950-05  Hana-Jesen-1950-10  Hana-Jesen-1950-12  Hana-Jesen-1951-04  Hana-Jesen-1951-06 

  Hana-Jesen-1951-12  Hana-Jesen-1952-03  Hana-Jesen-1952-21  Hana-Jesen-1952-22  Hana-Jesen-1952-23 

  Hana-Jesen-1952-24  Hana-Jesen-1953-25  Hana-Jesen-1953-26  Hana-Jesen-1953-27  Hana-Jesen-1955-32 

  Hana-Jesen-1955-33  Hana-Jesen-1955-34  Hana-Jesen-1956-35  Hana-Jesen-1956-36  Hana-Jesen-1956-37 

  Hana-Jesen-1957-38  Hana-Jesen-1958-40 Hana-Jesen-1958-41    Hana-Jesen-1958-42    

  1956-01-03-seminario_Olomouc  1956-01-07-Olomouc_Arta-vespero  1956-01-08-Olomouc Konferenco  

  1956-01-08-Olomouc-TKKE-CS    

Teknika sekcio informas

  1968-TST-01_02   1968-TST-03   1970-TST-02   1970-TST-03   1971-TST-04  1971-TST-05   

  


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro